Voorwaarden brandverzekering bedrijven veranderen in 2018


SCHINNEN, 20171103 -- Per 1 januari gaan de voorwaarden voor brandverzekeringen voor bedrijven van veel verzekeraars veranderen. Er zullen strengere eisen worden gesteld. Voorheen werd vooral gekeken naar de brandveiligheid van de elektrische installaties. Vanaf volgend jaar wordt ook gekeken waar de installatie en het aangesloten materieel als ontstekingsbron kan optreden in combinatie met zijn omgeving. Hierdoor kan een mogelijke brand immers snel escaleren. Als eerste inspectiebedrijf in Nederland is Parkstad Inspecties gecertificeerd om deze nieuwe SCIOS Scope 10 inspecties uit te voeren, waarmee brandrisico’s van elektrisch materieel worden opgespoord.

Samen met aansprakelijkheid staat brandschade aan de top van de kostenposten bij de verzekeraars. Veel bedrijven zijn de afgelopen jaren gegroeid,” stelt Frank Smits, Commercieel directeur Parkstad Inspecties. “Dat betekent automatisch meer elektrische apparaten, meer stopcontacten. Maar ook dat er meer isolatiemateriaal en andere brandbare materialen in gebouwen aanwezig zijn. Dan kan een klein ongelukje sneller uitgroeien tot een behoorlijke brand.” De schadepost voor de verzekeraar is dan meestal fors te noemen.

Vanaf 1 januari 2018 vragen veel verzekeraars aan bedrijven met een brandverzekering voortaan een inspectie te laten uitvoeren volgens SCIOS Scope 10. De verbeterpunten uit die rapportage moeten binnen drie maanden zijn verholpen, anders kan de verzekering overgaan tot het opnieuw beoordelen van de acceptatie. Voorheen werd vaak alleen een keuring NEN 3140 gevraagd, of een verzekering specifieke keuring. Smits: “Deze keek vooral naar de veiligheid van de elektrische installaties. Dat was voor veel verzekeraars niet voldoende. Om brand te voorkomen, is het ook van belang te kijken naar extra ontstekingsbronnen in combinatie tot de omgeving. Daarnaast zien we dat de kennis van de betreffende inspecteur sterk de kwaliteit bepaalt van de beoordeling.”

Om aan dit laatste punt tegemoet te komen, moeten de inspecteurs die de beoordeling uitvoeren, daarom voor de nieuwe certificering SCIOS Scope 10 erkend worden. Parkstad Inspecties uit Schinnen (Limburg) vervult hierin een kartrekkersfunctie: inspecteurs van deze organisatie volgden met succes de opleiding en doorliepen met goed gevolg de praktijk audit. Afgelopen dinsdag ontvingen zij de voorlopige certificaten. KIWA reikt aan Parkstad Inspecties dan ook als eerste bedrijf in Nederland het voorlopige certificaat uit voor SCIOS Scope 10. De officiële bekrachtiging vindt plaats als de norm NTA 8220 (waarnaar de SCIOS Scope 10 verwijst) wordt gepubliceerd. Naar verwachting gebeurt dat in december. Uiteraard wordt dan nog gekeken of dit invloed heeft op de reeds afgenomen examens.

Over Parkstad Inspecties

Parkstad Inspecties is een onafhankelijk adviesbureau voor veilige en duurzame technische installaties: van gebouwgebonden elektrische installaties tot industriële gas- en biomassa-installaties. Met zo’n 40 inspecteurs en adviseurs werkt het bedrijf voor opdrachtgevers door heel Nederland. De opleidingstak leidt elektra-inspecteurs op en leert medewerkers van opdrachtgevers veilig werken met stookinstallaties en elektriciteit. Het hoofdkantoor is gevestigd in Schinnen (L).

Voorwaarden brandverzekering bedrijven veranderen in 2018
Dinsdag 31 oktober 2017 reikte Ben Visschedijk, Unitmanager Installation and Public Utilities van Kiwa (midden) het certificaat uit aan Parkstad Inspecties. Naast medewerkers van het bedrijf staan verder op de foto: uiterst links Marcel van den Hoorn, risicodeskundige van Achmea en uiterst rechts Arie Krijgsman, voorzitter stichting SCIOS.


Deel: ' Voorwaarden brandverzekering bedrijven veranderen in 2018 '
Lees ook