Wereldvrede en welvaart begint in Nederland


"Geheimen van echte welvaart" is het nieuwe boek van Jean-Paul Close

EINDHOVEN, 20090406 -- Met de woorden "Ik zie de kredietcrisis als de sleutel tot de morele bewustwording van echte welvaart en daardoor een historisch tijdperk in het menselijk bestaan" wil auteur, filosoof, wetenschapper, spreker, ondernemingscoach en alleenstaande vader, Jean-Paul Close, vanuit Nederland het wereldwijde welvaartdebat openen. Zijn boek "Geheimen van echte welvaart" verschijnt vandaag en wordt op verschillende momenten deze maand gepresenteerd.

De mens ondergaat een ontwikkeling vanaf het moment dat wij zijn ontstaan tot nu toe. In al die duizenden jaren zijn er momenten van welvaart geweest voor kleine groepen mensen, maar ook aftakeling, chaos en verval. Ook nu maken wij zo'n cyclus mee en kunnen wij stellen dat op dit moment bijna nergens in de wereld echte welvaart heerst, ook niet in Nederland.

Het grote verschil met vroeger is dat wij nu leven in een tijd van open grenzen en globale verbindingen door internet, mobiele communicatie en sterke interculturele relaties en samenlevingsvormen. Daardoor kan de hele cyclus om weer tot echte welvaart te komen, voor het eerst in het bestaan van de mens, binnen een a twee generaties doorlopen worden, in plaats van honderden of duizenden jaren. We kunnen het dus allemaal meemaken en er aan meewerken.

Close gaat zelfs veel verder. Hij verklaart dat de mens nu voor het eerst de kennis en mogelijkheden in huis heeft om gezamenlijk de sprong te maken naar blijvende wereldvrede en collectieve welvaart. Dat klinkt allemaal erg idealistisch in tijden van een wereldcrisis, maar die was volgens Close noodzakelijk om het debat en het proces op te kunnen starten. De blauwdruk om dit voor elkaar te krijgen staat beschreven in dit verrassende boek. Met een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden tussen de overheid, het ondernemerschap, de kerk, de banken en de rechtstaat opent Close het welvaartdebat met Nederland, niet Amerika, in het centrum. "Er zal heel veel moeten veranderen maar we weten nu wat, wanneer, hoe, waarom, waar en wie het moet doen", aldus Close.

Close vertelt in zijn presentatie dat de historische ontwikkelingen van Nederland nu tot een focuspunt zijn gekomen. Die zijn niet toevallig en tonen aan dat Nederland haar historische verantwoordelijkheden moet gaan dragen. De echte welvaart die Nederland heeft gekend, de inter- en multiculturele samenleving, de enorme bedrijfskundige kennis en activiteiten in het land, de hoogopgeleide bevolking en de historische uitdagingen die het land heeft moeten overwinnen, zijn allemaal belangrijke bouwstenen voor een fundamenteel plekje in de wereldse ontwikkelingen van welvaart, maar niet eens de belangrijkste.

Wat Nederland uniek maakt is de diepgaande emancipatie van de bevolking, de gelijke rechten tussen man en vrouw, en alle mensen, dat de basis is voor echte wereldvrede en welvaart. Het is niet toevallig dat Den Haag het hoogste gerechtshof van de wereld herbergt en ook niet dat de kroning van Willem Alexander en Maxima symbool staat voor een modern intercultureel verbond met structurele gelijkheid tussen man en vrouw. Dat zijn allemaal voorwaarden voor echte welvaart.

Maar eerst moet er ook in Nederland nog veel veranderen, aldus Close, vooral in de mentaliteit over hoe we omgaan met al die onzekerheden die we voelen de laatste jaren en die voort zijn gekomen uit een veel te grote materile focus op groei zonder inhoud. Als wij eenmaal doordrongen zijn van de kansen en universele uitdaging die wij ons eigen kunnen maken, dan zijn die veranderingen logisch, haalbaar en een grandioze motivatie voor de hele bevolking, een bron van werkgelegenheid voor iedereen en innovatieve daadkracht van het hele ondernemerschap.

Voor meer informatie, foto's, interviews, recensie exemplaren, voor informatie e.d. kunt u contact opnemen met de uitgever
www.shaker-media.eu/nl/catalogue/index.asp?ISBN=978-90-489-0023-7&ID=2

Deel: ' Wereldvrede en welvaart begint in Nederland '
Lees ook