Het Nationaal Archief Indonesië kiest voor Silent Cubes


Voor de langdurige opslag van gedigitaliseerde documenten uit de 17e en 18e eeuwse VOC-archieven bouwt het Nationale Archief Indonesië op de energiezuinige kubussen van FAST LTA.

ENKHUIZEN / JAKARTA / VAALS, 20150323 -- De samenwerking tussen het Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Comex BV en The Corts Foundation heeft geleid tot een veilige, energiezuinige en duurzame opslag van de huidige en toekomstige digitale collecties van documenten van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Deze digitale collecties moeten voor de toekomst bewaard en voor de lange termijn toegankelijk gehouden worden. Hiervoor heeft het ANRI een digitaal archief ingericht en werd er gekozen voor een oplossing in de vorm van de Silent Cubes van fabrikant FAST LTA.

De Corts Foundation richt zich onder andere op de conservering, digitalisering en toegankelijkheid van 17e en 18e eeuwse Hollandse archieven in Indonesië en ondersteunt het nationale archief van Indonesië (Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI) bij het digitaal archiveren van deze onlangs in het UNESCO wereld erfgoed register opgenomen historische documenten van de VOC. Hiervoor is een scan-project (DASA) opgericht en zijn reeds een aantal unieke en onherstelbare schriftstukken door digitalisatie veiliggesteld. Het archief omvat momenteel 16 Tbyte aan data en zal de komende jaren verder groeien.

Om dit archief voor de huidige en toekomstige generaties toegankelijk te houden is een efficiënte, schaalbare en duurzame opslagomgeving nodig. Kortom, een storage-infrastructuur die past bij de hoge eisen die aan erfgoedarchieven gesteld worden.

Tot voor kort werden de reeds ingescande documenten bewaard op universele harddisk opslagsystemen maar deze zijn te kostenintensief en te onveilig voor lange-termijn-opslag en worden daarom vervangen door Silent Cubes van FAST LTA. Dit opslagsysteem zal de komende jaren verder groeien tot de mainstream opslag voor de digitale collecties van het ANRI. De eisen waar de Silent Cubes aan moeten voldoen zijn daarom ook een zo laag mogelijke TCO (total cost of ownership) en uiterste betrouwbaarheid om te zorgen dat de collecties ook over de lange termijn nog raadpleegbaar zijn. Archival storage dus: enkelvoudig beschrijfbare (WORM) techniek waarbij zoveel mogelijk data zo goedkoop mogelijk kan worden opgeslagen, die voorzieningen heeft om de kwaliteit van de data te waarborgen, schaalbaar is en die tevens de energiekosten zo laag mogelijk houdt.

Silent Cubes
Silent Cubes zijn speciaal voor onveranderlijke archiefgegevens ontwikkelt en voldoen door deze specialisatie aan alle eisen voor een veilige archiefoplossing. Elk Silent Cube is een archiefmodule waar afhankelijk van het model tussen 2 en 32 terabytes (netto) in kan worden opgeslagen. In iedere Silent Cube zit een WORM-controller (Write Once Read Many), die er hardwarematig voor zorgt dat gegevens niet overschreven worden. Dus gebruikers, virussen of hackers kunnen nooit de data op de Silent Cubes veranderen, wissen of onbruikbaar maken. Een Silent Cube systeem is daardoor een statisch archief waarin veranderingen aan de gegevens niet meer mogelijk zijn. Om mogelijk dataverlies door hardwarefouten te voorkomen, worden de twaalf harde schijven van elke Silent Cube dagelijks op veranderingen gecontroleerd (Digital Audit). Als ook maar één bit op één van de harde schijven in de Silent Cube verandert, valt dit op en geeft het systeem een waarschuwing aan de administrator, aan de Comex service desk en aan de fabrikant. Op deze manier is zeker gesteld dat er geen data verloren gaat.

Naast de vriendelijke aanschafprijs van de Silent Cubes zorgen de gunstige servicecontracten en de lage stroomkosten voor een zeer lage TCO. De servicecontracten hebben voor een vast jaarlijks bedrag een looptijd van drie tot tien jaar. Vooral door de mogelijkheid van 10-jarige servicecontracten – dus 10 jaar geen investering in hardware, reparaties of datamigratie - komen de Silent Cubes het lange-termijn-kenmerk van archieven tegemoet.

Het energieverbruik van een 32 terabyte Silent Cube is 2 watt per uur in de stand-by mode en daarmee verwaarloosbaar. Zelfs in de full-operational mode is het energieverbruik per 32 terabyte minder dan 150 watt per uur en is er geen extra koeling nodig. Een ideale oplossing dus voor een duurzaam archief op lange termijn.

Omdat archieven de neiging hebben met de tijd - soms onvoorspelbaar - te groeien is het Silent Cube systeem modulair opgebouwd en kan nagenoeg ongelimiteerd met nieuwe Silent Cube modules in stappen van 4, 8, 16 of 32 terabyte uitgebreid worden. Deze flexibele schaalbaarheid is een van de eisen die het ANRI en The Corts Foundation aan het nieuwe archiefsysteem stellen.

Als het Silent Cube systeem draait, is er vrijwel geen omkijken meer naar. Mochten er vragen over het systeem optreden, dan kun je vrijwel meteen terecht bij de afdeling support van Comex BV. Zij geven telefonisch of per e-mail ondersteuning en advies. Daarnaast verifieert Comex actief de werking van iedere Silent Cube die door hen geïnstalleerd is. De dagelijkse statusmeldingen en eventuele storingsmeldingen van elk Silent Cube systeem worden zowel in de meldkamer van Comex in Vaals als in de meldkamer van fabrikant FAST LTA in München gelezen en als het nodig is komt de technische dienst langs om een probleem te verhelpen.

Aanvullende informatie
Voor meer informatie over de Silent Cube archieven kunt u contact opnemen met Comex BV, Kerkstraat 28, 6291 AC Vaals, tel.: (+31) 043-3088400, info@comex.eu, www.comex.eu of u bezoekt de speciale product pagina www.comex.eu/producten voor uitgebreide informatie, folders en succes stories over de Silent Cubes.

Over Comex B.V.
Comex B.V. is als partner van de Europese Incom groep de onafhankelijke distributeur voor producten en oplossingen op het gebied van opslag- en archiefsystemen. Sinds 1986 op de markt is onze groep een betrouwbare partner voor systeemhuizen en integrators in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal en de Benelux.


Deel: ' Het Nationaal Archief Indonesië kiest voor Silent Cubes '
Lees ook