Basis Opleiding Kleur BNK succes


HATTEMERBROEK, 20130508 -- De medewerkers van het Kleurenlaboratorium van DSM Engineering Plastics zijn de eerste groep die de Basis Opleiding Kleur hebben afgerond. Met trots hebben zij onlangs feestelijk hun diploma in ontvangst genomen. De Basis Opleiding Kleur van de stichting BNK is de eerste kwalitatieve kleuropleiding in Nederland gebaseerd op de Nieuwe Kleurenleer en bestemd voor iedereen met een functie waar kleur een centrale rol speelt.

Esther Wessels kleurspecialist bij  DSM Engineering Plastics: ”De Basis Opleiding Kleur is de enige volwaardige en onafhankelijke Basis Opleiding Kleur in Nederland en geeft elke kleurdeskundige meer diepgang en verbreding om het eigen werk beter te doen, onze mensen spreken nu meer dezelfde kleurtaal, de onderlinge communicatie is verbeterd.” De studenten kwalificeerden de Basis Opleiding Kleur met het rapportcijfer 9!

De Basis Opleiding Kleur behandelt het thema kleur in zes modules. Een mix van mondelinge lessen onder leiding van vakbekwame docenten en een deel online zelfstudie, waarbij de student  studeert wanneer dit het beste past. Leren over kleur is leuk en deze opleiding geeft de juiste handvaten om meer over kleur te leren en toe te passen.

Kleurspecialisme is heel specifiek, maar heeft veel toepassingsmogelijkheden, zoals architectuur, binnenhuisarchitectuur, styling, gezondheidszorg, onderwijs, detailhandel, kantoren, horeca, hotels, reclame. Kleur, iedere dag zien wij kleur en anticiperen hierop, bewust of onbewust. Kleur heeft invloed op ons gedrag en ons humeur. Hoe kunnen wij dit gedrag positief beïnvloeden, mensen beter laten presteren, het ziekteverzuim verminderen, de omzet verhogen en een boodschap congruent uitdragen? Al deze items komen aan bod in de Nieuwe Kleurenleer.

De Basis Opleiding Kleur is ontwikkeld door Stichting BNK als in-company opleiding. Maar is ook beschikbaar voor open inschrijvingen. Hiervoor kunt u terecht bij BNK geaccrediteerde onderwijsinstellingen.

Stichting BNK is de Brancheorganisatie voor Kleurdeskundigen en is de belangenbehartiger van iedereen die in Nederland professioneel met kleur bezig is. Het is een branche overstijgende organisatie voor deskundigheidsbevordering, certificering en onderwijs met als hoofddoel het zorgen voor en bewaken van kwaliteit in het kleuronderwijs, waardoor de kwaliteit van kleurtoepassingen in de branche wordt bevorderd en het vakgebied gepromoot.

De Basis Opleiding Kleur wordt aangeboden door Stichting BNK. Meer informatie: secretariaat@bnk-kleurdeskundigen.nl, www.bnk-kleurdeskundigen.nl


Deel: ' Basis Opleiding Kleur BNK boekt eerste succes '




Lees ook