Brancheorganisatie BNK opent kwaliteitsregister voor kleuradviseurs


Hattemerbroek, 20110201 -- Interieuradviseurs, schilders, stylistes en anderen die in hun werk als kleuradviseur optreden, kunnen vanaf heden lid worden van de Nederlandse Brancheorganisatie voor Kleurdeskundigen (BNK) en zich inschrijven voor het kwaliteitsregister B.

Na maanden van overleg en hard werken, zet de brancheorganisatie haar kwaliteitsregister open voor de eerste inschrijvers. De brancheorganisatie zet hiermee een eerste stap om de kwaliteit van kleurtoepassingen in de branche te bevorderen. Kleuradviseurs mogen de beschermde titel "Registerkleuradviseur" alleen voeren wanneer zij staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor de kleuradviseurs.

Kwaliteit in kleur en kleuradvies


Kwaliteit in kleurtoepassingen betekent motiveerbaar kleuradvies en controleerbaar kleurmanagement. Kennis over kleur is hier van groot belang. Dit betekent dat kwaliteit kan worden getoetst, ook in de wereld van kleur waar smaak onontkoombaar een sterke rol speelt.

Het kwaliteitsregister stelt eisen aan het opleidingsniveau en de praktijkvoering van de individuele registerkleuradviseur. Registerkleuradviseurs B kunnen door middel van opleiding doorgroeien naar Registerkleuradviseur A. In het najaar van 2011 volgt hierover meer informatie.

Brancheorganisatie voor Nederlandse Kleurdeskundigen (BNK)


Stichting BNK (opgericht in september 2010) is de brancheorganisatie voor kleurdeskundigen in Nederland en behartigt hun gemeenschappelijke belangen. Onder de kleurenbranche wordt verstaan zowel de technische als de creatieve kleurenbranche.

Stichting BNK zet zich in voor nationaal en internationaal kennismanagement met betrekking tot kleur. Zij ontplooit en ondersteunt de ontwikkeling en verspreiding van wetenschappelijke en toegepaste kennis over kleur. Stichting BNK ziet toe op de kwaliteit van kleuronderwijs en bevordert de kwaliteit van kleurtoepassingen in de branche.

Registerkleuradviseur B


Kleurdeskundigen kunnen zich vanaf heden inschrijven voor het Registerkleuradviseur B. Vroege inschrijving levert veel voordelen op.

Meer informatie, waaronder de voorwaarden voor inschrijving in het register Kleuradviseur B, is te vinden op de website www.bnk-kleurdeskundigen.nl. Kleuradviseurs kunnen zich meteen inschrijven.

Stichting BNK


Deel: ' Brancheorganisatie BNK opent kwaliteitsregister voor kleuradviseurs '
Lees ook