Zie ook: Vordering patiënte Thuisapotheek afgewezen


Noordwijkse apothekers weigerden ten onrechte spoedmedicatie


Rotterdam, 20110802 -- De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft geoordeeld dat Apotheek aan Zee uit Noordwijk, onderdeel van de Noordwijkse apothekers, spoedmedicatie had moeten verstrekken aan een voormalige klant die voor haar herhaalmedicatie was overgestapt naar De Thuisapotheek.

De Noordwijkse apotheek weigerde meerdere malen de patiënt van medicatie te voorzien, sinds zij voor haar chronische medicatie gebruikmaakt van De Thuisapotheek. De gedupeerde, mevrouw J. Schild, had daarom een zaak aangespannen tegen de Noordwijkse apotheken. De rechter heeft de zaak voorgelegd aan de Inspectie voor Gezondheidszorg.

Noodzakelijk zorg

Inmiddels is onlangs het inspectierapport over deze zaak verschenen. Enkele conclusies uit dat rapport: “De gevestigd apotheker van Apotheek aan Zee heeft in december 2010 ten onrechte de terhandstelling van een antibioticum aan patiënte geweigerd. Een antibioticum betreft veelal absoluut noodzakelijke zorg en voor deze weigering was geen gegronde reden. Patiënte had niet met lege handen mogen staan.”

“In de betreffende casus heeft de gevestigde apotheker van Apotheek aan Zee niet overeenkomstig de voor apothekers geldende beroepsnorm gehandeld”, oordeelt de IGZ in het rapport. 

Gerechtelijke uitspraak

Vandaag heeft ook de rechter uitspraak gedaan. De rechter neemt de conclusies uit voornoemd rapport over en oordeelt dat gedaagden er niet mee konden volstaan mevrouw Schild weg te sturen en haar met lege handen achter te laten.  Aangezien gedaagden ter zitting hebben toegezegd dit in de toekomst van geval tot geval te zullen beoordelen en in alle gevallen een passende oplossing te zullen zoeken, ziet de rechter geen reden meer de (algemeen geformuleerde) vordering van eiseres toe te wijzen.

De Thuisapotheek


Deel: ' Noordwijkse apothekers weigerden ten onrechte spoedmedicatie '
Lees ook