Structureer uw bedrijfsinformatie met de ABT-matrix


DUIVEN, 20070307 -- Kevanti! Kennissystemen heeft een eenvoudige en heldere werkwijze ontwikkeld om ongestructureerde gegevens in een bedrijf om te zetten in bruikbare informatie voor de medewerkers. Deze ongestructureerde gegevens bestaan onder meer uit bestanden en documenten, tekeningen, schema's plus de kennis van de medewerkers zelf. Met behulp van de ABT-matrix worden de aanwezige gegevens verdeeld op dusdanige wijze dat alle gebruikers er daadwerkelijk iets mee kunnen.

Voordelen van de ABT-matrix zijn o.a.:

* Eenvoudig te implementeren en in te bedden in de organisatie.
* Informatie is binnen drie muisklikken te vinden.
* Inzetbaar voor alle afdelingen - Engineering, werkvoorbereiding, operationele diensten, onderhoud, administratie, personeelszaken, VGM (Veiligheid, gezondheid & milieu), Boekhouding etc.
* Er wordt snel duidelijk welke gegevens ontbreken binnen een bedrijf, zogenaamde "blind spots".
* Uitstekend geschikt om ECM (Enterprise Content Managementsystemen) mee te structureren.
* Biedt prima mogelijkheden voor competentiegericht opleiden.
* Geeft het management een betere grip op en begrip van de informatiestromen, en daarmee mogelijkheden om bedrijfsprocessen te sturen.

Een veel voorkomend probleem bij uiteenlopende bedrijven is het ontbreken van essentile bedrijfsinformatie van de aanwezige productiemiddelen. In de loop van de jaren zijn gebruikshandleidingen, tekeningen, schema's en andere belangrijke gegevens niet meer bijgewerkt of simpelweg verdwenen.
Hiernaast zijn de afgelopen jaren zijn in vrijwel alle industrile sectoren de aantallen "indirecte" medewerkers dramatisch gedaald. Vooral werknemers met langjarige ervaring en kennis van bedrijfsprocessen dienen als "gidsen" binnen het bedrijf. Zij weten de weg binnen procedures en processen en vormen een vraagbaak voor hun collega's. Als deze "oude rotten" het bedrijf verlaten, verdwijnen de gidsen n hun specifieke kennis en ervaring.

Een derde moeilijkheid binnen ieder bedrijf is het verspreiden van benodigde informatie naar de juiste werknemers. "Kennismanagement" is een belangrijke pijler onder het fundament van ieder productiebedrijf. Waar vind je nu (snel) dat ne machinehandboek, die specifieke tekening of het juiste bedradingsschema?

Gegevens niet kunnen vinden is n van de symptomen, niet de oorzaak van het probleem. Om de informatiestroom binnen een bedrijf te verbeteren heeft Kevanti! een even simpel toe te passen als doeltreffende methode ontwikkeld:
DE ABT-MATRIX (Link: www.fiktech.nl/news.php?lng=nl)

In ieder bedrijf zijn veel gegevens beschikbaar. Deze gegevens worden pas informatie door ze te verdelen m.b.v. de ABT - matrix zodat de gebruiker er iets mee kn. Gegevens dienen daarom relevant en toereikend zijn, in de juiste vorm en tijdig gepresenteerd worden.

Een belangrijk voordeel is, dat eventuele open plekken in de ABT - matrix duidelijk maken waar gegevens ontbreken/ "blind spots" zijn! Hierdoor kan men gaan nadenken welke problemen zouden kunnen ontstaan en vervolgens adequate maatregelen treffen.

A - Achtergrond
B - Beschrijving
De componenten Achtergrond en Beschrijving dienen voor de opleidingen en als naslagwerk.
Voor de afdeling Operations van een verbrandingsinstallatie bijvoorbeeld vindt men bij de Achtergrond de verbrandingstheorie en de blokschema's van de diverse installaties.
De Beschrijving is de gedetailleerde beschrijving van de verbrandingsinstallatie en de gebruikte apparatuur. Voor Onderhoud en Instrumentatie bestaat de Beschrijving onder meer uit een database van equipment- en instrumentendata.

T - Toepassing
De component Toepassing gebruikt men voor de dagelijkse werkzaamheden. Voor de afdeling Operations zijn dit de setpoints van de besturing, de alarm- en tripsettings, de werkinstructies en procedures en/of montage-instructies.


Deel: ' Structureer uw bedrijfsinformatie met de ABT-matrix '
Lees ook