Handtekeningenactie: Gn Fan van Job Cohen


AMSTERDAM, 20100608 -- Vl mensen zijn absoluut geen fan van Job Cohen en moeten er niet aan denken dat hij na de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni aan de regering van het volgende kabinet zal deelnemen, of zelfs premier zal worden. Omdat er 9 juni echter geen negatieve stem op Cohen kan worden uitgebracht, is vanmorgen onder de naam "GN FAN VAN JOB COHEN" een handtekeningenactie van start gegaan. De handtekeningenactie GN FAN VAN JOB COHEN is een eenmansactie van iemand die zich zelf Jack de Spindoctor noemt en verder buiten de publiciteit wenst te blijven.

Het doel is zo veel mogelijk handtekeningen te verzamelen bij mensen die vinden dat de PvdA van Job Cohen straks (ongeacht de uitkomst van de verkiezingen) buiten de coalitiebesprekingen moet worden gehouden. Mensen die deze actie willen ondersteunen, kunnen op www.handtekeningenactie.nl een online handtekeningenformulier met hun naam en e-mailadres ondertekenen.

De initiatiefnemer verwacht in korte tijd meer dan 10.000 handtekeningen te kunnen verzamelen. Mocht dit lukken, dan zullen deze handtekeningen op een geschikt moment aan de lijsttrekkers van alle politieke partijen worden aangeboden met daarbij de dringende oproep geen coalitie met de PvdA te vormen (zolang Job Cohen daarvan de leider is).

Hoewel de initiatiefnemer hiermee hoopt te bereiken dat de PvdA na de verkiezingen in de oppositiebanken terecht zal komen, is deze actie vooral tegen het lijsttrekkerschap van Cohen gericht. Job Cohen is een icoon van de oude politiek die net als de Mona Lisa in een museum thuishoort. Onder zijn leiding zal de Partij van de Arbeid nog meer afgeleiden naar een populistische machtspartij waarvan de leiding geen enkel idee lijkt te hebben wat sociaaldemocratie nu precies inhoudt, en vooral ook wat het niet zou mogen inhouden. Niet Mark Rutte of Geert Wilders schuren tegen de peilers van de rechtsstaat, maar Cohen's interpretatie van sociaaldemocratie is een regelrecht gevaar voor de rechtsstaat.

De sociaaldemocratie van Cohen is namelijk geen rechtsstaat waarin "iedereen mee telt", maar een perverse toepassing van het democratische principe dat de meerderheid mag bepalen wat de minderheid moet betalen. Cohen is een populistische wolf in sociaaldemocratische schaapskleren die er alleen maar op uit is de status quo van de Partij van de Armoede in stand te houden. Cohen zal niks doen om Griekse toestanden in Nederland te voorkomen. Integendeel, want hoe zwakker onze economie, hoe groter de macht van zijn PvdA die immers pretendeert voor de zwakkeren in onze samenleving op te komen. Niet Mark Rutte of Geert Wilders, maar Job Cohen is degene die zorgt voor een tweedeling in de maatschappij tussen enerzijds alle potverteerders die (ondanks de economische crisis en de komende vergrijzing) gewoon lekker uit de staatsruif van de PvdA willen blijven kunnen eten, en anderzijds alle mensen met de zogenaamd sterke schouders die net als de toekomstige generaties daarvoor weer de rekening mogen betalen.

Kortom, met iemand als Job Cohen valt geen land te besturen, en volgens de initiatiefnemer van deze handtekeningactie, zou hij na de verkiezingen daarvoor ook niet kans mogen krijgen.

De handtekeningenactie GN FAN VAN JOB COHEN is een eenmansactie van iemand die zich zelf Jack de Spindoctor noemt en verder buiten de publiciteit wenst te blijven.

De initiatiefnemer heeft geen banden met n van de politieke partijen die nu aan de verkiezingen mee doen, en verwijst voor meer informatie over zijn handtekeningenactie naar de website op www.handtekeningenactie.nl en de cartoon op www.rechtsstaat.nl over 2 wolven en 1 schaap die samen een democratisch besluit moeten nemen over het menu van de middaglunch.


Deel: ' Handtekeningenactie Gn Fan van Job Cohen '
Lees ook