Gelderland weerlegt bij voorbaat PVV verwijten in De Volkskrant


PERSVERKLARING

ARNHEM, 20131213 -- De Volkskrant heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland laten weten voornemens te zijn om zaterdag 14 december te berichten over een onderzoek van de Statenfractie van de PVV naar het gebruik van de dienstauto door de Algemeen Directeur van de provincie Gelderland.

Ondanks herhaald verzoek is de Volkskrant niet bereid ons inzicht te geven in de strekking van het geplande artikel of in de constateringen. De Volkskrant geeft aan zich te baseren op een rapport van de PVV, dat in concept vorm op 6 november 2013 aan het college van Gedeputeerde Staten ter beschikking is gesteld. De daarin vermelde vermeende onrechtmatigheden kunnen wij volledig weerleggen. Dat hebben wij ook aan de Volkskrant gemeld. Ook hebben wij eerder de PVV en Provinciale Staten van Gelderland (19 november) volledige openheid van zaken gegeven. Wij betreuren ten zeerste dat de Volkskrant desondanks het voornemen heeft tot publicatie over te gaan.

Het concept rapport van de PVV bevat voor ons geen nieuwe feiten. De belangrijkste conclusie van het college van Gedeputeerde Staten is dat de Algemeen Directeur de afspraken die het college met hem heeft gemaakt is nagekomen. Er is geen gebruik gemaakt van de dienstauto voor woon-werk verkeer. Van onrechtmatig handelen is derhalve geen sprake. Daarnaast heeft het college van GS met de Algemeen Directeur afspraken gemaakt over een pensiononkostenvergoeding in de arbeidsovereenkomst. De Algemeen Directeur is de afspraken met het college nagekomen. Zo is de onkostenvergoeding stopgezet nadat de Algemeen Directeur op eigen kosten een woning heeft betrokken in Arnhem.

We verwijzen hierbij naar de volgende correspondentie:

 Statenbrief 19 november 2013 inclusief bijlagen

Verder zijn alle Statenvragen en antwoorden hierover te vinden in ons Staten Informatie Systeem op de provinciale website, www.Gelderland.nl


Deel: ' Gelderland weerlegt bij voorbaat PVV verwijten in De Volkskrant '
Lees ook