Monster Worldwide maakt resultaten derde kwartaal 2011 bekend

Boekingen van $264 miljoen, toename van 20% ten opzichte van het voorgaande jaar; Global Careers boekingen namen 22% toe ten opzichte van het voorgaande jaar

GAAP EPS van $0,26, inclusief een niet-terugkerende netto winst van $0,13, tegenover een verlies van $0,05 per aandeel in het derde kwartaal van 2010

Non-GAAP EPS van $0,13, tegenover non-GAAP EPS van $0,02 in het derde kwartaal van 2010;

Non-GAAP winstmarge steeg naar 10%, tegenover 2% in het derde kwartaal van 2010

Bedrijf werkt richtlijn voor volledige jaar 2011 bij

Raad van bestuur geeft toestemming voor aandeleninkoopprogramma van maximaal $250 miljoen

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)-- 20111031 --

Monster Worldwide, Inc. (NYSE:MWW) heeft vandaag haar financiële resultaten bekendgemaakt voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2011.

Sal Iannuzzi, voorzitter, president en CEO van Monster Worldwide, merkte op: “Onze Global Careers boekingen stegen met 22% ten opzichte van het voorgaande jaar en we hebben ook de winstgevendheid verbeterd met een winstmarge van 10% tijdens het kwartaal. Terwijl de vooruitzichten voor ons vierde kwartaal aanzienlijk grotere onzekerheid in de wereldeconomie weerspiegelen, bevinden we ons in een goede positie om ons mondiale marktaandeel en onze klantenkring wereldwijd uit te breiden door gebruik te maken van onze wereldwijde schaal, ons brede productportfolio en het grote aantal werkzoekenden.

“We zijn verheugd om de toestemming voor het inkopen van eigen aandelen aan te kondigen, wat ons vertrouwen in onze lange termijn groeivooruitzichten en operationele strategie weerspiegelt. Naast het leveren van een teruggave van kapitaal aan onze aandeelhouders, geloven wij dat onze aandelen gezien de huidige prijzen een uitstekende investering vertegenwoordigen. Het programma wordt vergemakkelijkt door onze sterke balans en toont onze betrokkenheid bij het verhogen van de aandeelhouderswaarde,” voegde dhr. Iannuzzi daaraan toe.

Resultaten derde kwartaal

Boekingen namen toe met 20% tot $264 miljoen ten opzichte van het voorgaande jaar, toen in het derde kwartaal $221 miljoen werd gerapporteerd, als geen rekening wordt gehouden met de $14 miljoen aan boekingen in veband met de activiteiten op het gebied van 'arbitrage lead generation', een onderdeel van de Internet Advertising & Fees (IAF) activiteiten waarmee het Bedrijf heeft besloten zich vanaf 1 juli 2011 niet langer bezig te houden, zoals hieronder besproken. Global Careers boekingen stegen met 22% ten opzichte van het derde kwartaal van 2010. In vergelijking met het voorgaande jaar hadden schommelingen op de valutamarkt een positieve impact van $8 miljoen op de boekingen in het derde kwartaal van 2011. Historische gegevens over boekingen in voorgaande kwartalen zijn beschikbaar in de aanvullende financiële gegevens van het Bedrijf.

De omzet bedroeg $259 miljoen, tegenover een GAAP-omzet van $229 miljoen van het derde kwartaal van 2010, waarin $14 miljoen omzet was opgenomen van de activiteiten op het gebied van 'arbitrage lead generation'. Als dit onderdeel van de IAF-activiteiten wordt uitgesloten van de resultaten van het derde kwartaal in 2010, is de omzet 20% toegenomen ten opzichte van $217 miljoen op non-GAAP-basis. In vergelijking met het voorgaande jaar hadden schommelingen op de valutamarkt een positieve impact van $10 miljoen op de omzet in het derde kwartaal van 2011.

De omzet van Global Careers bedroeg $237 miljoen, een toename van 21% ten opzichte van de $196 miljoen omzet op non-GAAP-basis voor Global Careers van het derde kwartaal van 2010. De omzet van Careers-North America bedroeg $123 miljoen, een toename van 13% in vergelijking met de non-GAAP-omzet van $109 miljoen voor Careers-North America in het derde kwartaal van 2010. De omzet van Careers-International groeide met 32% tot $114 miljoen in vergelijking met $87 miljoen in dezelfde periode van het voorgaande jaar.

De omzet van Internet Advertising & Fees (IAF) bedroeg $22 miljoen, een daling van 38% ten opzichte van de $35 miljoen in het derde kwartaal van 2010. Zoals eerder bekendgemaakt, heeft het Bedrijf besloten om zich vanaf 1 juli 2011 niet langer bezig te houden met activiteiten op het gebied van 'arbitrage lead generation' in verband met het gebrek aan winstgevendheid en in het licht van de nieuwe voorschriften die van toepassing zijn op de klanten in de commerciële onderwijsmarkt. Als de $14 miljoen van de activiteiten op het gebied van 'arbitrage lead generation' in het derde kwartaal van 2010 wordt uitgesloten, was de omzet van IAF in wezen gelijk aan die van het voorgaande jaar.

De geconsolideerde operationele uitgaven van $218 miljoen op GAAP-basis bedroegen, tegenover $234 miljoen in het derde kwartaal van 2010. Netto-inkomsten voor het derde kwartaal bedroegen $32 miljoen, of $0,26 per aandeel. Er is derhalve sprake van een nettoverlies van $5,7 miljoen, of $ 0,05 per aandeel, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

In de netto-inkomsten voor het kwartaal zijn aanpassingen vóór belasting opgenomen van $15 miljoen, ofwel $0,13 per aandeel. Deze items bestonden uit een netto winst van $17 miljoen in verband met een release van escrow-fondsen die verband houden met de acquisitie van ChinaHR en $2 miljoen aan herstructureringskosten, hoofdzakelijk met betrekking tot de beslissing om niet langer activiteiten te ondernemen op het gebied van 'arbitrage lead generation'. Deze pro-forma items worden beschreven in de "Aantekeningen betreffende het gebruik van non-GAAP financiële waarden" en zijn in de begeleidende tabellen in overeenstemming gebracht met de GAAP-waarde.

Netto-inkomsten op non-GAAP-basis van $16 miljoen, ofwel $0,13 per aandeel, tegenover $2 miljoen, of $0,02 per aandeel in het derde kwartaal van 2010. De beslissing om niet langer activiteiten te ondernemen op het gebied van 'arbitrage lead generation' had geen invloed op de netto-inkomsten of de winst per aandeel van het Bedrijf. De operationele uitgaven op non-GAAP-basis waren $233 miljoen, of een toename van 4% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Netto liquide middelen bedroegen $99 miljoen per 30 september 2011, tegenover $39 miljoen per 31 december 2010. Netto operationele cashflow in het kwartaal was $48 miljoen. Het saldo van de uitgestelde inkomsten op 30 september 2011 bedroeg $354 miljoen, tegenover $313 miljoen op 30 september 2010.

Resultaten over negen maanden

Monster Worldwide rapporteerde een totale omzet van $790 miljoen op GAAP-basis voor de negen maanden eindigend op 30 september 2011, een toename van 20% in vergelijking met $659 miljoen over dezelfde periode van vorig jaar. Global Careers boekingen stegen met 26% ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. De omzet van Monster Careers steeg met 25% tot $702 miljoen, vergeleken met $560 miljoen over dezelfde periode van 2010. Internet Advertising & Fees liet een omzet optekenen van $89 miljoen, tegenover $99 miljoen over dezelfde periode van vorig jaar. Het Bedrijf rapporteerde GAAP-inkomsten van $43 miljoen, ofwel $0,34 per verwaterd aandeel, tegenover een GAAP-verlies van $33 miljoen, ofwel $0,27 per aandeel, in de voorafgaande periode.

Aandeleninkoopprogramma

Het Bedrijf heeft ook aangekondigd dat de Raad van Bestuur toestemming heeft gegeven voor een aandeleninkoopprogramma van maximaal $250 miljoen. In het kader van het aandeleninkoopprogramma zullen van tijd tot tijd gewone aandelen worden gekocht op de open markt of via onderhandse transacties gedurende de toegestane periode tot en met april 2013. Conform de goedkeuring worden de timing en het bedrag van de aankopen gebaseerd op de marktomstandigheden, bedrijfs- en wettelijke vereisten en andere factoren. Het aandeleninkoopprogramma verplicht het Bedrijf niet om een specifiek aantal aandelen in een bepaalde periode verwerven, en kan het op elk gewenst moment worden gewijzigd, opgeschort, verlengd of beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Bedrijf biedt richtlijn voor vierde kwartaal en werkt verwachting voor 2011 bij

Het Bedrijf bood de volgende zakelijke vooruitzichten op basis van de momenteel beschikbare informatie en verwachtingen per 27 oktober 2011, rekening houdend met de financiële gevolgen van het besluit van het Bedrijf om zich niet meer bezig te houden met 'arbitrage lead generation'.

Groeicijfers zijn exclusief de impact van de activiteiten op het gebied van 'arbitrage lead generation', die goed waren voor respectivelijk $12 miljoen en $26 miljoen aan boekingen en omzet in het vierde kwartaal van 2010 en de tweede helft van 2010.

Vooruitzichten voor vierde kwartaal en volledig jaar 2011

($’s in miljoenen, behalve voor bedragen per aandeel)

Naar verwachting zijn de boekingen voor het vierde kwartaal ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van het vierde kwartaal van 2010. De omzet voor het vierde kwartaal zal naar verwachting tussen 3 tot 7 procent toenemen in vergelijking met het vierde kwartaal van 2010. EPS voor het vierde kwartaal bedraagt naar verwachting tussen $0,11 tot $0,15.

De groei van boekingen voor het volledige jaar zal naar verwachting ongeveer 16 procent bedragen en de omzetgroei zal naar verwachting tussen 17 tot 18 procent liggen. EPS voor het volledige jaar ligt naar verwachting tussen $0,38 tot $0,42.

Speciale opmerking: Met uitzondering van de historische informatie zijn de uitspraken in dit persbericht, met inbegrip van, zonder beperking, uitspraken over de strategische richting, verwachtingen en toekomstige resultaten van het Bedrijf, uitspraken met betrekking tot de toekomst (forward-looking statements) in de zin van Sectie 27A van de Securities Act uit 1933 en Sectie 21E van de Securities Exchange Act uit 1934. Aan dergelijke uitspraken met betrekking tot de toekomst zijn bepaalde risico's en onzekerheden verbonden. Daarom kunnen de werkelijke resultaten in aanzienlijke mate afwijken van de resultaten die hier worden beschreven of aangeduid, en er kan geen garantie worden gegeven dat het bedrijf aan de verwachtingen zal voldoen met betrekking tot o.a. boekingen, omzet of inkomsten per aandeel voor het vierde belastingkwartaal van 2011 of het volle belastingjaar 2011. Er bestaan factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die worden beschreven of aangeduid in deze toekomstgerichte uitspraken. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, economische en andere omstandigheden binnen de markten waar we actief zijn, risico's die zijn verbonden aan overnames of afstotingen, concurrentie en de andere risico's die worden besproken op ons Form 10-K en de andere documenten die door ons zijn ingediend bij de Securities & Exchange Commission, waarvan de inhoud bij verwijzing in dit persbericht zijn opgenomen. Op veel factoren die bepalend zullen zijn voor de toekomstige resultaten van het Bedrijf kan het management geen invloed uitoefenen en zij kan deze ook niet voorzien. Lezers moeten niet een te groot vertrouwen hechten aan de toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht, want deze zijn slechts een weergave van de verwachtingen van het management op de datum van dit persbericht. Het Bedrijf neemt geen verplichting op zich om deze toekomstgerichte uitspraken te herzien of bij te werken, of andere toekomstgerichte uitspraken te doen, in verband met nieuwe informatie, gebeurtenissen in de toekomst, of om andere redenen.

Conference call en webcast

De resultaten voor het derde kwartaal van 2011 zullen worden besproken tijdens de driemaandelijkse conference call van Monster Worldwide op 27 oktober 2011 om 8:30 uur ET. Een live webcast van de conference call is online te beluisteren via de Investor Relations-website van het Bedrijf: https://ir.monster.com. U kunt de conference call volgen door te bellen naar een van de volgende nummers (in de V.S.): (888) 696-1396 of (706) 758-9636. Vermeld daarbij conference ID# 21035000.

Tijdens de conference call wordt verwezen naar een presentatie van financiële slides, die kunnen worden bekeken tijdens de live webcast. Een PDF van de financiële presentatie is te verkrijgen op https://about-monster.com/sites/default/files/q311earningsslidesarchive.pdf of via de Investor Relations-website van het Bedrijf op https://ir.monster.com.

Het Bedrijf heeft daarnaast aanvullende financiële gegevens beschikbaar gesteld, die te verkrijgen zijn op https://about-monster.com/sites/default/files/q311financialsupplement.pdf of via de Investor Relations-website van het Bedrijf ophttps://ir.monster.com.

Voor een herhaling van de conference call kunt u bellen naar +1 (855) 859-2056 of +1 (404) 537-3406 onder vermelding van ID# 21035000. Dit nummer is geldig tot middernacht op 3 november 2011.

Over Monster Worldwide

Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW), moederbedrijf van Monster®, al meer dan tien jaar lang de toonaangevende oplossing op de banenmarkt, streeft ernaar mensen te inspireren om de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Met vestigingen in belangrijke markten binnen Noord-Amerika, Europa, Azië en Latijns-Amerika spant Monster zich voor iedereen in, door werkgevers in contact te brengen met hoogwaardige werkzoekenden op alle niveaus, en door persoonlijke carrièreadviezen te verstrekken aan consumenten wereldwijd. Door middel van online mediasites en services biedt Monster een enorm, doelgericht publiek aan adverteerders. Monster Worldwide is lid van de S&P 500-index. Meer informatie over de toonaangevende producten en diensten van Monster vindt u op www.monster.com.

Opmerkingen betreffende het gebruik van niet-GAAP financiële cijfers

Het bedrijf verstrekt bepaalde financiële gegevens die niet volgens GAAP zijn berekend als aanvulling op de bedrijfsresultaten. Deze waarden zijn niet berekend volgens, of als alternatief voor, algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen (Generally Accepted Accounting Principles, “GAAP”) en kunnen afwijken van niet-GAAP-waarden die worden gerapporteerd door andere bedrijven. Het bedrijf is van mening dat de gepresenteerde niet-GAAP-waarden nuttige informatie bieden aan bestuurders en beleggers over bepaalde financiële en zakelijke trends met betrekking tot de financiële toestand van het bedrijf en de resultaten van de activiteiten.

Bij de omzet, operationele uitgaven, operationele inkomsten, winstmarge, netto-inkomsten of verliezen en verwaterde inkomsten per aandeel die niet volgens GAAP zijn berekend, zijn bepaalde pro forma aanpassingen uitgesloten, waaronder: kosten in verband met de beëindiging van dienstverbanden met betrekking tot de beoogde personeelsinkrimping wereldwijd; herstructureringskosten voornamelijk gerelateerd aan ontslagvergoedingen met betrekking tot de beslissing om niet langer activiteiten te ondernemen op het gebied van 'arbitrage lead generation'; kosten van faciliteiten, in hoofdzaak gerelateerd aan de kosten in verband met wijzigingen in huurhypothesen met betrekking tot eerder uitgegane faciliteiten; marktwaardeaanpassing van uitgestelde inkomsten in verband met de overname van HotJobs; gerealiseerde baten als gevolg van de verkoop van obligaties; kosten gerelateerd aan de aankoop en inlijving in verband met de overname van HotJobs; en de ontvangst van escrow-fondsen die verband houden met de overname van ChinaHR. Het Bedrijf gebruikt deze non-GAAP-cijfers ter beoordeling van de lopende resultaten van de zakelijke kernactiviteiten van het Bedrijf, en in sommige gevallen voor het meten van de prestaties in het kader van de aanmoedigingscompensatieplannen van het Bedrijf. Deze non-GAAP-waarden zijn mogelijk niet vergelijkbaar met waarden die met vergelijkbare namen worden aangeduid door andere bedrijven.

Resultaat vóór rente, belastingen en afschrijving op activa en goodwill (“EBITDA”) wordt gedefinieerd als netto inkomsten of verlies vóór rente-inkomsten of -uitgaven, uitgaven of baten van inkomstenbelasting, netto winst of verlies op aandelen, waardevermindering en afschrijving en niet liquide compensatie-uitgaven. Het bedrijf beschouwt de EBITDA als een belangrijke indicator van haar operationele kracht en het bedrijf gelooft dat deze waarde nuttig is voor het management en beleggers bij het evalueren van de bedrijfsprestaties. EBITDA is een niet-GAAP waarde en kan niet worden vergeleken met waarden die met vergelijkbare namen door andere bedrijven worden aangeduid.

Operationele inkomsten vóór waardevermindering en amortisatie (Operating Income Before Depreciation & Amortization, “OIBDA”) wordt gedefinieerd als netto inkomsten of verlies uit activiteiten vóór waardevermindering, afschrijving van immateriële activa, afschrijving van compensatie op aandelenbasis en niet-geldelijke kosten in verband met het herstructureringsprogramma van het bedrijf. Het bedrijf beschouwt de OIBDA als een belangrijke indicator van haar operationele kracht. Bij deze waarde wordt geen rekening gehouden met de effecten van waardevermindering, afschrijving van immateriële activa, afschrijving van compensatie op basis van aandelen, en niet-geldelijke herstructureringskosten van periode tot periode. Het bedrijf is van mening dat dit nuttig is voor bestuurders en beleggers voor het beoordelen van de operationele prestaties. OIBDA is een niet-GAAP-waarde en is mogelijk niet vergelijkbaar met waarden die met vergelijkbare namen worden aangeduid door andere bedrijven.

Boekingen vertegenwoordigen de monetaire waarde van de contractuele orders die voor de betreffende periode zijn ontvangen.

Vrije cashflow is gedefinieerd als cashflow uit operationele activiteiten verminderd met de kapitaaluitgaven. Vrije cashflow wordt beschouwd als een liquiditeitsindicatie en biedt nuttige informatie over het vermogen van het bedrijf om contant geld te genereren na investeringen in bedrijfsmiddelen en apparatuur. Vrije cashflow is een niet-GAAP-waarde en is mogelijk niet vergelijkbaar met waarden die met vergelijkbare namen worden aangeduid door andere bedrijven. Vrije cashflow komt niet overeen met de totale wijziging in de cashpositie van het bedrijf voor de periode en dient niet te worden beschouwd als substituut voor een dergelijke waarde.

Netto liquide middelen en obligaties worden gedefinieerd als liquide en snel vrij te maken middelen plus op korte en lange termijn verhandelbare waardepapieren, verminderd met de totale schulden. Totale beschikbare liquiditeit is gedefinieerd als liquide en snel vrij te maken middelen, plus op korte en lange termijn verhandelbare obligaties, plus ongebruikte leningen in het kader van onze kredietfaciliteit. Het bedrijf beschouwt netto liquide middelen en obligaties en totale beschikbare liquiditeit als belangrijke indicators van de liquiditeit en van het vermogen om te kunnen voldoen aan lopende verplichtingen. Het bedrijf gebruikt ook netto liquide middelen en obligaties en totale beschikbare liquide middelen, naast andere waarden, als waarden tijdens het evalueren van verschillende opties voor kapitaalinzet. Netto liquide middelen en obligaties en totale beschikbare liquide middelen worden hier gepresenteerd als niet-GAAP-waarden en zijn mogelijk niet vergelijkbaar met waarden die met vergelijkbare namen worden aangeduid door andere bedrijven.

 
MONSTER WORLDWIDE, INC.
NIET GECONTROLEERD TOTAALOVERZICHT VAN ACTIVITEITEN
(in duizenden, met uitzondering van bedragen per aandeel)
       
 
Drie maanden eindigend op 30 september Negen maanden eindigend op 30 september
  2011     2010     2011     2010  
 
Inkomsten $ 259.048   $ 228.842   $ 790.126   $ 659.064  
 
Salarissen en aanverwant 129.308 119.297 397.182 362.713
Kantoor en algemeen 57.483 63.272 186.024 182.326
Marketing en promotie 46.527 51.661 162.749 158.167
Uitgave van escrow-fondsen van ChinaHR (17.400 ) - (17.400 ) -
Herstructureringskosten   2.004     -     2.004     -  
Totale operationele uitgaven   217.922     234.230     730.559     703.206  
 
Operationele inkomsten (verlies) 41.126 (5.388 ) 59.567 (44.142 )
 
Rente en overige, netto   (1.478 )   (1.286 )   (2.430 )   (1.038 )
 
Inkomsten (verlies) voor inkomstenbelasting en verlies op deelnemingen 39.648 (6.674 ) 57.137 (45.180 )
 
Voorziening voor (baten uit) inkomstenbelasting 7.453 (1.823 ) 13.250 (14.831 )
Verlies op deelnemingen, netto   (368 )   (873 )   (996 )   (2.511 )
 
Netto inkomsten (verlies) $ 31.827   $ (5.724 ) $ 42.891   $ (32.860 )
 
 
Basisinkomsten (verlies) per aandeel $ 0,26   $ (0,05 ) $ 0,35   $ (0,27 )
 
 
Verwaterde inkomsten (verlies) per aandeel $ 0,26   $ (0,05 ) $ 0,34   $ (0,27 )
 
 
Gewogen gemiddelde van uitstaande aandelen:
 
Basis   122.991     120.796     122.212     120.509  
 
Verwaterd   123.972     120.796     124.338     120.509  
 
 
 
Operationele inkomsten vóór waardevermindering en amortisatie:
 
Operationele inkomsten (verlies) $ 41.126 $ (5.388 ) $ 59.567 $ (44.142 )
Waardevermindering en amortisatie van immateriële activa 18.844 16.482 56.298 48.778
Amortisatie van op aandelen gebaseerde compensatie   8.994     13.533     34.431     34.677  
 
Operationele inkomsten vóór waardevermindering en amortisatie $ 68.964   $ 24.627   $ 150.296   $ 39.313  
 
MONSTER WORLDWIDE, INC.
NIET-GECONTROLEERD, GECONSOLIDEERD CASHFLOWOVERZICHT
(in duizenden)
   
Negen maanden eindigend op 30 september
  2011     2010  
Cashflow uit operationele activiteiten:
Netto inkomsten (verlies) $ 42.891   $ (32.860 )
Correctie voor aansluiting van netto inkomsten (verlies) op netto liquide middelen uit operationele activiteiten:
Waardevermindering en amortisatie 56.298 48.778
Voorziening voor twijfelachtige accounts 2.452 2.036
Niet-geldelijke compensatie 34.431 34.677
Uitgestelde inkomstenbelasting (6.562 ) (26.094 )
Verlies op verkoop van activa - 163
Verlies op deelnemingen, netto 996 2.511
Winst op obligaties tegen biedprijs (1.732 ) (2.415 )
Mutaties in activa en passiva, netto na overnamen:
Debiteuren 47.696 13.279
Vooruitbetaald en overige (2.361 ) 108
Uitgestelde inkomsten (24.931 ) (2.586 )
Crediteuren, opgelopen kosten en overige   (24.163 )   23.927  
Totale aanpassingen   82.124     94.384  
Netto liquide middelen uit operationele activiteiten   125.015     61.524  
 
Cashflow gebruikt voor beleggingsactiviteiten:
Kapitaaluitgaven (45.433 ) (36.656 )
Liquide middelen gefinancierd door bedrijf waarin wordt belegd (2.559 ) (4.424 )
Verkoop van vervallende en verhandelbare obligaties 1.732 22.995
Betalingen voor overnames en immateriële vaste activa, na aftrek van verworven liquide middelen - (225.000 )
Dividenden ontvangen van niet-geconsolideerd bedrijf waarin is belegd   443     220  
Netto liquide middelen gebruikt voor beleggingsactiviteiten   (45.817 )   (242.865 )
 
Cashflow gebruikt voor financieringsactiviteiten:
Opbrengsten uit leningen van kredietfaciliteiten op korte termijn 107.725 90.000
Betalingen voor leningen van kredietfaciliteiten op korte termijn (9.500 ) (5.000 )
Belastinginhoudingen met betrekking tot netto aandelenvereffeningen van beperkte aandelentoekenningen en eenheden (16.876 ) (9.804 )
Opbrengsten uit uitoefening van aandelenopties door werknemers   23     66  
Netto liquide middelen gebruikt voor financieringsactiviteiten   81.372     75.262  
 
Wisselkoerseffecten op liquide middelen (1.938 ) (2.655 )
 
Netto toename in liquide en snel vrij te maken middelen 158.632 (108.734 )
Liquide en snel vrij te maken middelen, begin van periode   163.169     275.447  
Liquide en snel vrij te maken middelen, einde van periode $ 321.801   $ 166.713  
 
Vrije cashflow:
 
Netto liquide middelen uit operationele activiteiten $ 125.015 $ 61.524
Minus: kapitaaluitgaven   (45.433 )   (36.656 )
Vrije cashflow $ 79.582   $ 24.868  
 
MONSTER WORLDWIDE, INC.
NIET GECONTROLEERDE, VERKORTE, GECONSOLIDEERDE BALANS
(in duizenden)
   
Activa: 30 september 2011 31 december 2010
 
Liquide en snel vrij te maken middelen $ 321.801 $ 163.169
Debiteuren, netto 298.778 346.751
Eigendommen en apparatuur, netto 155.642 150.147
Goodwill en immaterieel, netto 1.191.833 1.189.135
Overige activa   127.256   128.800
Totale activa $ 2.095.310 $ 1.978.002
 
Passiva en deelneming van aandeelhouders:
 
Crediteuren, opgelopen kosten en overige courante passiva $ 202.251 $ 225.876
Uitgestelde inkomsten 354.029 376.448
Courant aandeel van langetermijn schulden en leningen onder kredietfaciliteiten 187.771 84.500
Verschuldigde belasting over inkomsten op lange termijn 98.164 95.390
Langetermijn schuld, minus courant aandeel 35.000 40.000
Overige langetermijn passiva   20.534   27.138
Totale passiva $ 897.749 $ 849.352
 
Deelneming aandeelhouders 1.197.561 1.128.650
     
Totale passiva en deelneming aandeelhouders $ 2.095.310 $ 1.978.002
 
MONSTER WORLDWIDE, INC.
NIET-GECONTROLEERD NON-GAAP ACTIVITEITENOVERZICHT EN AANSLUITING
(in duizenden, met uitzondering van bedragen per aandeel)
       
Drie maanden eindigende op 30 september 2011 Drie maanden eindigende op 30 september 2010
 
Non-GAAP Geconsolideerde Non-GAAP Geconsolideerde
Gerapporteerd aanpassingen non-GAAP Gerapporteerd aanpassingen Non-GAAP
 
Inkomsten $ 259.048 $ - $ 259.048 $ 228.842 $ 1.788

a

$ 230.630

i

 
Salarissen en aanverwant 129.308 - 129.308 119.297 (546 ) b 118.751
Kantoor en algemeen 57.483 - 57.483 63.272 (8.605 ) d 54.667
Marketing en promotie 46.527 - 46.527 51.661 - 51.661
Uitgave van escrow-fondsen van ChinaHR (17.400 ) 17.400 e - - - -
Herstructureringskosten   2.004     (2.004 ) f   -     -     -     -  
Totale operationele uitgaven   217.922     15.396     233.318     234.230     (9.151 )   225.079  
Operationele inkomsten (verlies) 41.126 (15.396 ) 25.730 (5.388 ) 10.939 5.551
Operationele marge 15,9 % 9,9 % -2,4 % 2,4 %
 
Rente en overige, netto   (1.478 )   -     (1.478 )   (1.286 )   (311 ) g   (1.597 )
 
Inkomsten (verlies) voor inkomstenbelasting en verlies op deelnemingen 39.648 (15.396 ) 24.252 (6.674 ) 10.628 3.954
 
Voorziening voor (baten uit) inkomstenbelasting 7.453 671 h 8.124 (1.823 ) 2.903 h 1.080
Verlies op deelnemingen, netto   (368 )   -     (368 )   (873 )   -     (873 )
Netto inkomsten (verlies) $ 31.827   $ (16.067 ) $ 15.760   $ (5.724 ) $ 7.725   $ 2.001  
 
Verwaterde inkomsten (verlies) per aandeel $ 0,26   $ (0,13 ) $ 0,13   $ (0,05 ) $ 0,06   $ 0,02  
 
Gewogen gemiddelde van uitstaande aandelen:
Verwaterd 123.972 123.972 123.972 120.796 120.796 122.274
 
 
Negen maanden eindigende op 30 september 2011 Negen maanden eindigende op 30 september 2011
 

 

Non-GAAP Geconsolideerde

 

Non-GAAP Geconsolideerde

Gerapporteerd

aanpassingen non-GAAP

Gerapporteerd

aanpassingen non-GAAP
 
Inkomsten $ 790.126 $ 2.658 a $ 792.784 $ 659.064 1.788 a $ 660.852
 
Salarissen en aanverwant 397.182 (1.178 ) b,d 396.004 362.713 (7.400 ) b 355.313
Kantoor en algemeen 186.024 (6.829 ) c,d 179.195 182.326 (18.211 ) d 164.115
Marketing en promotie 162.749 - 162.749 158.167 - 158.167
Uitgaven van escrow-fondsen van ChinaHR (17.400 ) 17.400 e - - - -
Herstructureringskosten   2.004     (2.004 ) f   -     -     -     -  
Totale operationele uitgaven   730.559     7.389     737.948     703.206     (25.611 )   677.595  
Operationele inkomsten (verlies) 59.567 (4.731 ) 54.836 (44.142 ) 27.399 (16.743 )
Operationele marge 7,5 % 6,9 % -6,7 % -2,5 %
 
Rente en overige, netto   (2.430 )   (1.120 ) g   (3.550 )   (1.038 )   (2.414 ) g   (3.452 )
 
Inkomsten (verlies) voor inkomstenbelasting en verlies op deelnemingen 57.137 (5.851 ) 51.286 (45.180 ) 24.985 (20.195 )
 
Voorziening voor (baten uit) inkomstenbelasting 13.250 4.027 h 17.277 (14.831 ) 7.753 h (7.078 )
Verlies op deelnemingen, netto   (996 )   -     (996 )   (2.511 )   -     (2.511 )
Netto inkomsten (verlies) $ 42.891   $ (9.878 ) $ 33.013   $ (32.860 ) $ 17.232   $ (15.628 )
 
 
Verwaterde inkomsten (verlies) per aandeel $ 0,34   $ (0,08 ) $ 0,27   $ (0,27 ) $ 0,14   $ (0,13 )
 
 
Gewogen gemiddelde van uitstaande aandelen:
Verwaterd 124.338 124.338 124.338 120.509 120.509 120.509
Opmerking betreffende non-GAAP-aanpassingen:
  De financiële informatie die hier wordt gepresenteerd bevat bepaalde financiële waarden die niet volgens GAAP zijn berekend. Deze informatie is niet bedoeld om te worden gebruikt in plaats van de financiële informatie de is opgesteld en gepresenteerd volgens GAAP en is ook niet bestemd om afzonderlijk te worden beschouwd. We zijn van mening dat de bovenstaande non-GAAP-waarden nuttige informatie bieden aan bestuurders en beleggers over bepaalde belangrijke trends met betrekking tot de resultaten van onze activiteiten, los van bepaalde herstructureringskosten en andere bijzondere kosten.
De non-GAAP-aanpassingen bestaan uit:
 
a Marktwaardeaanpassingen van uitgestelde inkomsten verplicht onder bestaande regels voor aankoopboekhouding in verband met de overname van Hotjobs in het derde kwartaal van 2010.
 
b Kosten voor beëindiging van contracten in verband met de reorganisatie van de groepen Product en Technology op een wereldwijde basis.
 
c Kosten in verband met wijzigingen huurhypothesen met betrekking tot eerder uitgegane faciliteiten.
 
d Kosten voor de overname en integratie in verband met de aankoop van de activa van Hotjobs.
 
e Netto gerealiseerde winsten op obligaties beschikbaar voor verkoop.
 
f Herstructureringskosten in de eerste plaats met betrekking tot het feit dat het Bedrijf zich niet langer bezig houdt met activiteiten op het gebied van 'arbitrage lead generation'.
 
g Netto gerealiseerde winsten op obligaties beschikbaar voor verkoop.
 
h De aanpassing van de inkomstenbelasting is berekend aan de hand van het effectieve belastingtarief in de gerapporteerde periode, vermenigvuldigd met de pro forma aanpassing van het inkomsten(verlies) voor inkomstenbelastingen en verlies in aandelenrente. Voor 2011 wordt de voorziening voor inkomstenbelasting berekend na aftrek van een niet-belastbare winst van de introductie van de escrow-fondsen van ChinaHR.
 
i Met uitsluiting van het effect van de activiteiten op het gebied van 'arbitrage lead generation', was de omzet op non-GAAP-basis voor de drie maanden eindigende op 30 september 2010 $216.744.
 
MONSTER WORLDWIDE, INC.
NIET-GECONTROLEERDE INFORMATIE OPERATIONALE SEGMENTEN, NON-GAAP
(in duizenden)
                   
 
Drie maanden eindigende op 30 september 2011   Careers -

North America

  Careers -

International

  Internet
Advertising &

Fees

  Bedrijfs-

uitgaven

  Totaal
 
Opbrengsten - GAAP $ 123.160 $ 114.091 $ 21.797 $ 259.048
Non-GAAP-aanpassingen   -     -     -     -  
Opbrengsten - non-GAAP $ 123.160   $ 114.091   $ 21.797   $ 259.048  
 
Operationele inkomsten - GAAP $ 21.434 $ 10.400 $ 395 $ 8.897 $ 41.126
Non-GAAP-aanpassingen   -     323     1.681     (17.400 )   (15.396 )
Operationele inkomsten (verlies) - non-GAAP $ 21.434   $ 10.723   $ 2.076   $ (8.503 ) $ 25.730  
 
OIBDA - GAAP $ 33.589 $ 20.647 $ 3.737 $ 10.991 $ 68.964
Non-GAAP-aanpassingen   -     323     1.681     (17.400 )   (15.396 )
OIBDA - non-GAAP $ 33.589   $ 20.970   $ 5.418   $ (6.409 ) $ 53.568  
 
Operationele marge - GAAP 17,4 % 9,1 % 1,8 % 15,9 %
Operationele marge - non-GAAP 17,4 % 9,4 % 9,5 % 9,9 %
 
OIBDA-marge - GAAP 27,3 % 18,1 % 17,1 % 26,6 %
OIBDA-marge - non-GAAP 27,3 % 18,4 % 24,9 % 20,7 %
 
Drie maanden eindigende op 30 september 2010   Careers -

North America

  Careers -

International

  Internet
Advertising &

Fees

  Bedrijfs-

uitgaven

  Totaal
 
Opbrengsten $ 107.229 $ 86.683 $ 34.930 $ 228.842
Non-GAAP-aanpassingen   1.788     -     -     1.788  
Opbrengsten - non-GAAP $ 109.017   $ 86.683   $ 34.930   $ 230.630  
 
Operationele inkomsten (verlies) - GAAP $ 18.773 $ (5.882 ) $ 1.880 $ (20.159 ) $ (5.388 )
Non-GAAP-aanpassingen  

1.971

    306     57     8.605     10.939  
Operationele inkomsten (verlies) - non-GAAP $ 20.744   $ (5.576 ) $ 1.937   $ (11.554 ) $ 5.551  
 
OIBDA - GAAP $ 29.734 $ 5.170 $ 5.673 $ (15.950 ) $ 24.627
Non-GAAP-aanpassingen   1.971     306     57     8.605     10.939  
OIBDA - non-GAAP $ 31.705   $ 5.476   $ 5.730   $ (7.345 ) $ 35.566  
 
Operationele marge - GAAP 17,5 % -6,8 % 5,4 % -2,4 %
Operationele marge - non-GAAP 19,0 % -6,4 % 5,5 % 2,4 %
 
OIBDA-marge - GAAP 27,7 % 6,0 % 16,2 % 10,8 %
OIBDA-marge - non-GAAP 29,1 % 6,3 % 16,4 % 15,4 %
 
Negen maanden eindigende op 30 september 2011   Careers -

North America

  Careers -

International

  Internet
Advertising &

Fees

  Bedrijfs-

uitgaven

  Totaal
 
Opbrengsten - GAAP $ 366.757 $ 334.803 $ 88.566 $ 790.126
Non-GAAP-aanpassingen   2.658     -     -     2.658  
Opbrengsten - non-GAAP $ 369.415   $ 334.803   $ 88.566   $ 792.784  
 
Operationele inkomsten (verlies) - GAAP $ 54.425 $ 26.079 $ 3.760 $ (24.697 ) $ 59.567
Non-GAAP-aanpassingen   2.885     605     1.702     (9.923 )   (4.731 )
Operationele inkomsten (verlies) - non-GAAP $ 57.310   $ 26.684   $ 5.462   $ (34.620 ) $ 54.836  
 
OIBDA - GAAP $ 92.460 $ 58.919 $ 14.643 $ (15.726 ) $ 150.296
Non-GAAP-aanpassingen   2.885     605     1.702     (9.923 )   (4.731 )
OIBDA - non-GAAP $ 95.345   $ 59.524   $ 16.345   $ (25.649 ) $ 145.565  
 
Operationele marge - GAAP 14,8 % 7,8 % 4,2 % 7,5 %
Operationele marge - non-GAAP 15,5 % 8,0 % 6,2 % 6,9 %
 
OIBDA-marge - GAAP 25,2 % 17,6 % 16,5 % 19,0 %
OIBDA-marge - non-GAAP 25,8 % 17,8 % 18,5 % 18,4 %
 
Negen maanden eindigende op 30 september 2010   Careers -

North America

  Careers -

International

  Internet
Advertising &

Fees

  Bedrijfs-

uitgaven

  Totaal
 
Opbrengsten $ 301.134 $ 259.168 $ 98.762 $ 659.064
Non-GAAP-aanpassingen   1.788     -     -     1.788  
Opbrengsten - non-GAAP $ 302.922   $ 259.168   $ 98.762   $ 660.852  
 
 
Operationele inkomsten (verlies) - GAAP $ 32.455 $ (23.830 ) $ 3.662 $ (56.429 ) $ (44.142 )
Non-GAAP-aanpassing   5.298     2.996     981     18.124     27.399  
Operationele inkomsten (verlies) - non-GAAP $ 37.753   $ (20.834 ) $ 4.643   $ (38.305 ) $ (16.743 )
 
OIBDA - GAAP $ 62.230 $ 7.664 $ 14.493 $ (45.074 ) $ 39.313
Non-GAAP-aanpassingen   5.298     2.996     981     18.124     27.399  
OIBDA - non-GAAP $ 67.528   $ 10.660   $ 15.474   $ (26.950 ) $ 66.712  
 
Operationele marge - GAAP 10,8 % -9,2 % 3,7 % -6,7 %
Operationele marge - non-GAAP 12,5 % -8,0 % 4,7 % -2,5 %
 
OIBDA-marge - GAAP 20,7 % 3,0 % 14,7 % 6,0 %
OIBDA-marge - non-GAAP 22,3 % 4,1 % 15,7 % 10,1 %

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

CONTACT:
Monster Worldwide, Inc.
Beleggers:
Lori Chaitman, +1 212-351-7090
Lori.Chaitman@monster.com
of
Media:
Matt Henson, +1 978-823-2627

Matthew.Henson@monster.com

Ticker_symbol NYSE:MWW

Deel: ' Monster Worldwide maakt resultaten derde kwartaal 2011 bekend '
Lees ook