Reeks workshops Het Nieuwe Werken december 2010 van start


SCHOONREWOERD, 20101115 -- De week van Het Nieuwe Werken zorgde voor veel positieve aandacht voor het onderwerp, o.a. "roze badjassen" en "echte mannen staan in de file"! De start van een nieuw tijdperk!?! De vraag is: wat betekent Het Nieuwe Werken voor organisaties en wat betekent het voor het personeel? Tijdens een reeks workshops in december 2010 en januari 2011, leren de deelnemers de uitdagingen en de valkuilen van Het Nieuwe Werken kennen, voor de organisatie maar ook voor henzelf.

Het Nieuwe Werken is geen doel op zichzelf, maar een middel om tot een doel te komen;
* betere work/life balance of moderner gezegd work/life integration
* bijdragen aan het oplossen van files
* grotere arbeidsparticipatie, doordat werknemers binnen hun contract meer uren kunnen gaan werken

Een perfecte introductie van Het Nieuwe Werken bij organisaties is essentieel, anders blijft Het Nieuwe Werken een hype die weer voorbijgaat. En dat is voor de BV Nederland een gemiste kans.
Daarom is er hard gewerkt aan de volgende "succesformule":
Het Nieuwe Werken x werkvermogen x persoonlijkheid =
het succes van Het Nieuwe Werken bij medewerkers en de organisatie

Tijdens een workshop, bestaande uit 3 dagdelen, leren de deelnemers de uitdagingen en de valkuilen van Het Nieuwe Werken kennen, voor de organisatie maar ook voor henzelf. Daarom wordt de WAI index (Workability Index) gebruikt om per deelnemer het persoonlijk werkvermogen in kaart te brengen. Concreet komen de volgende zaken aan de orde:

* Het Nieuwe Werken: waarom, de uitdagingen en de valkuilen
* De driehoek: werk, priv en ik
* De balans, stress en burnout
* De waarden van jou versus de waarden van de organisatie
* BV Werk, gekoppeld aan Het Nieuwe Werken met een Persoonlijk Werkvermogen Test (Work Ability Index)
* BV Ik, o.a. energiebalans
* BV Thuis, planning, organiseren en delegeren
* De Toekomst: het concrete actieplan met SMART doelstellingen voor daadwerkelijk Work Life Integration, gekoppeld aan Het Nieuwe Werken

Doelgroep
Iedereen die genteresseerd is in Het Nieuwe Werken en vooral om het Nieuwe Werken te laten "werken". Vooral voor medewerkers en leidinggevenden van organisaties waar Het Nieuwe Werken wordt of al is gemplementeerd.

Locaties en data
De workshop vindt op tal van locaties plaats in december 2010 en januari 2011. o.a. Eindhoven 7 december 2010, Utrecht 13 december 2010, Den Bosch 13 januari 2011 (zie voor de complete lijst www.careerandkids.nl)

Resultaat c.q. wat levert het op?
Het resultaat van de workshop is een concreet en individueel SMART Actieplan voor een optimale Work Life Integration, gekoppeld aan Het Nieuwe Werken.

Career & Kids
Career & Kids begeleidt en coacht vrouwen, en ook steeds meer mannen, die werk en gezin combineren, zodat zij met veel plezier en met zo weinig mogelijk stress, werk en gezin kunnen blijven of gaan combineren. Career & Kids werkt door heel Nederland met ruim 90 ervaren coaches die zelf ook ervaring hebben in het combineren van werk en gezin.

Career & Kids levert kwaliteit en scoorde een 8,1 bij het recente onderzoek van Blik op Werk en is gecertificeerd volgens het Blik Op Werk Keurmerk sinds 2008 (zie www.blikopwerk.nl). Doelgerichtheid en resultaatgerichtheid vinden we zeer belangrijk en om dit keurmerk te behalen, is een resultaat van 80% essentieel. Als specialist in dit onderwerp is op initiatief van Career & Kids in samenwerking met elf andere organisaties de Stichting Werkende Ouders in het leven geroepen: www.werkendeouders.nl.

Tevens is Career & Kids eigenaar van www.parttimebank.nl, een uitgebreide vacaturesite met parttime banen en aanverwante items. Ook is Career & Kids participant van het Telewerkforum www.telewerkforum.nl en lid van de branche organisatie BoaBorea (www.boaborea.nl). Career & Kids heeft licenties voor diverse professionele instrumenten zoals de OPQ persoonlijkheidstest van SHL, de FITtest van LDC en de Work Ability Index.


Deel: ' Reeks workshops Het Nieuwe Werken december 2010 van start '
Lees ook