Ingezonden persbericht

Nieuwe krant voor de vijftigplusser

Nostalgie in De Oud-Rotterdammer

ROTTERDAM E.O., 20050927 -- Vanaf 3 oktober is Rotterdam een nieuwe krant rijker. Die dag verschijnt voor de eerste keer 'De Oud-Rotterdammer. Een gratis krant, die zich volledig richt op de vijftigplussers uit deze stad en eenmaal per twee weken uitkomt.


De naam 'De Oud-Rotterdammer' geeft aan dat de krant bestemd is voor oudere Rotterdammers, maar vooral voor al die Rotterdammers die de afgelopen decennia naar de randgemeenten rond de stad zijn verhuisd.

Zet twee vijftigplussers bij elkaar en binnen vijf minuten gaat het gesprek over vroeger. Weet je nog toen en toen? Heb jij die ook nog gekend? Heb jij daar ook op school gezeten? 'De Oud-Rotterdammer' speelt in op die nostalgische gevoelens en biedt haar lezers een podium om volop herinneringen op te halen en terug te blikken op de jonge jaren. De lezers bepalen dus zelf voor een belangrijk deel de inhoud van de krant. Zij krijgen de gelegenheid de verhalen te vertellen uit hun jeugdjaren, waarbij de persoonlijke beleving voorop staat. Het wordt kortom een feest der herkenning.

Naast nostalgische verhalen verschaft 'De Oud-Rotterdammer' voor de doelgroep relevante, actuele informatie. Artikelen over belastingen, verzekeringen, het zorgstelsel, maar ook over vakanties, uitstapjes, recreatie, gezondheid en lifestyle. Dat past bij de doelgroep, want de meeste vijftigplussers staan met beide benen nog volop in het leven. De krant wil dat benadrukken en laten zien dat er geen sprake van is dat je boven de vijftig uitgerangeerd zou zijn. Dat zal ook duidelijk tot uiting komen in de column die Gerard Cox voor 'De Oud-Rotterdammer' gaat schrijven.

De eerste editie van 'De Oud-Rotterdammer' wordt in een oplage van 70.000 exemplaren gedrukt. De krant wordt aan huis bezorgd in alle vormen van ouderenhuisvesting, zoals bejaardenhuizen en serviceflats. De zelfstandig wonende ouderen bereikt 'De Oud-Rotterdammer' door de krant via krantenrekjes te verspreiden in supermarkten en winkelcentra. Het verspreidingsgebied omvat de stad Rotterdam en de omliggende gemeenten Nieuwerkerk en Capelle aan den IJssel, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Spijkenisse, Hellevoetsluis, Hoogvliet, Barendrecht, Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht.

De uitgave van 'De Oud-Rotterdammer' is een initiatief van Fred Wallast, zelf oud-Rotterdammer en nu wonend in Nieuwerkerk aan den IJssel. De 54-jarige bedrijfsjournalist verbaasde zich erover dat er talloze doelgroepgerichte kranten worden uitgegeven, maar geen enkele daarvan zich nadrukkelijk richt op de vijftigplusser. Hij ervoer dat als een gemis en besloot zelf een krant voor deze doelgroep te gaan uitgeven. De behoefte aan nostalgische verhalen is groot, getuige het succes van websites als engelfriet.net die maandelijks door ruim 150.000 mensen wordt bezocht en waarmee 'De Oud-Rotterdammer' gaat samen werken. Ook een onderzoek onder de doelgroep toont aan dat ruim 90% van de ouderen zeer geïnteresseerd is in een krant als 'De Oud-Rotterdammer'.

Deel: ' Nieuwe krant voor de vijftigplusser '
Lees ook