Vork, prikken in de voedselketen


Nieuw opiniërend kwartaalblad voor de voedselketen

's-Heerenberg, 20140228 -- Vork is een nieuw kwartaalblad in boekvorm van en voor mensen die betrokken zijn bij de voedselketen. Vork wil met verschillende opinies over voedsel en voedselproductie ‘prikken’, tot nadenken aanzetten. Meningen die verder gaan dan de waan van de dag. Anders gezegd: De missie van Vork is het duiden van meningen, stellingen en standpunten en op metaniveau het signaleren van ontwikkelingen in het debat over voedsel.

Er zijn weinig thema’s die zoveel controverse oproepen als voedsel. In enkele decennia is voedsel geworden van iets dat je al dan niet met smaak in je mond stopt om te overleven tot een onderwerp van discussie aan de eettafel thuis, maar ook in de politiek, in het bedrijfsleven en in de media. Regelmatig doen zich ‘affaires’ voor, zoals EHEC, paardenvlees en dioxine of ontstaat er wantrouwen richting boeren (‘plofkip’) en verwerkende industrie (E-nummers).

Het lijkt soms alsof die discussie aan de agrofoodsector voorbijgaat. Schandalen worden zo nu en dan afgedaan als ‘incidenten’, die zich helaas voordoen in de keten, zonder dat men zich schijnt te realiseren dat de hele sector daardoor in een slecht daglicht komt te staan.

Als reactie daarop zoekt de burger/consument vertrouwen en begrip. Ze wil grip op wat ze eten.  Vooralsnog vindt, of denkt men dat te vinden in biologisch, ‘clean’ en lokaal geproduceerd voedsel. Die ontwikkeling staat haaks op de trend tot schaalvergroting, globalisering en technologische vernieuwing en de, onder experts als gevolg van de groei van wereldbevolking en welvaart en de doorgaande verstedelijking,  gevoelde noodzaak om de voedselproductie wereldwijd te verdubbelen de komende veertig jaar.

Er lijkt behoefte aan structurering van c.q. enige reflectie op het maatschappelijk debat over voedsel. Even een stapje terugdoen om kritisch te reageren op feiten, meningen en argumenten die een bepaalde stelling moeten onderbouwen. Kijken welke er toe doen en zo proberen om de nuance terug te brengen en – hopelijk – zelfinzicht en wederzijds begrip te bevorderen. Hopelijk wordt daardoor de dialoog tussen doven een echt debat. Vork heeft de ambitie om daar een podium voor te worden.

Vork is onafhankelijk, verschijnt vier keer per jaar, zonder reclame en wordt gefinancierd uit abonnementsgelden. Voor meer informatie, een overzicht van de artikelen en het afsluiten van een abonnement kunt u terecht op www.vork.org.  


Deel: ' Kwartaalblad Vork prikken in de voedselketen '
Lees ook