De worsteling van DSM-5 met autisme


De Bilt, 20130716 -- Op 17 mei 2013 is de nieuwe DSM-5 geïntroduceerd. DSM staat voor Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Het is een classificatiesysteem voor psychische aandoeningen dat al sinds decennia nagenoeg wereldwijd wordt gebruikt. Veel wetenschappers en clinici staan sceptisch tegenover de DSM. Dat komt vooral omdat het classificatiesysteem gebaseerd is op functies van kenmerken op het niveau van gedrag. Een alternatief is er echter niet. Onderzoek en nieuwe technieken hebben tot nog toe geen zinvolle biomarkers opgeleverd. Daarom blijven we aangewezen op de DSM.

De nieuwe DSM-5 is opgesteld volgens de huidige stand van de wetenschap. Alle classificaties zijn onder de loep genomen en opnieuw benoemd. Dit heeft onder meer geleid tot de clustering van symptomen. Een te stringente clustering kan echter leiden tot een situatie waarbij mensen die feitelijke zorg behoeven toch buiten een classificatie vallen, de zogenoemde diagnostische wezen. Dit lijkt bijvoorbeeld het geval te zijn voor kinderen met PDD-NOS en voor mensen met Asperger. Betekent dit dan dat deze aandoeningen niet meer bestaan? Of vallen zij nu onder een andere cluster? En wat heeft dit verzekeringstechnisch tot gevolg?

De nieuwste uitgave van het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme is geheel gewijd aan de nieuwe DSM. Het is een eerste verkenning van de invloed die de DSM-5 heeft op de classificatie en diagnostiek van mensen met autisme. In dit peer-reviewed tijdschrift wordt een aantal experts aan het woord gelaten. Zoals bijvoorbeeld prof. dr. R.J. van der Gaag. Hij wijst er nadrukkelijk op dat een classificatie wezenlijk anders is dan een diagnose. Een classificatie is immers een indeling op basis van groepskenmerken. Bij een diagnose gaat het daarentegen om het individuele lijden van de mens met autisme en de daarbij behorende behandeling en begeleiding. En juist daarmee wordt de diagnostische wees voorkomen.

Ook de andere experts laten elk vanuit hun invalshoek in het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme hun licht schijnen op de gevolgen van de DSM-5 met betrekking tot het autismespectrum.


Deel: ' De worsteling van DSM-5 met autisme '
Lees ook