Britse en Nederlandse PiratenPartijen vallen over IFPI propaganda


Britse en Nederlandse Piraten Partijen bevinden de legaliteit en ethiek omtrend het offline halen van Oink dubieus."

AMSTERDAM, 20071024 -- Wederom vervormt de Muziekindustrie feiten en misbruikt ze wetten voor haar eigen voordelen. De Piratenpartijen van zowel Nederland, als het UK zijn furieus over het verkwisten van gemeenschapsgeld en het onnodig belasten van het politie apparaat bij de inbeslagname van de oink servers, dit allemaal in het belang van een monopolistische industrie die zijn maatschappelijk en economisch draagvlak al jaren geleden heeft verkwanselt, en hun treurige kruistocht tegen innovatie.

FPI, een orgaan dat de waarde van muziekopnames moet promoten en zorg moet
dragen voor een commercile exploitatie van zo groot mogelijke omvang, en
als het ware fungeert als auteursrechten waakhond van zo'n 1400
platenmaatschappijen in 75 landen, speelt hierin een uiterst dubieuze rol.

Ook zetten wij vraagtekens bij de objectiviteit en onpartijdigheid van de
Politie van Cleveland, die vertegenwoordigers van de IFPI aan het onderzoek
liet deelnemen, en direct na de arrestatie middels een persconferentie
diezelfde IFPI liet verklaren dat het hier om een volkomen legaal juridische
actie ging.
Omdat ons inziens daar nog altijd eerst een rechter over moet beslissen,
wordt hier met politietoestemming iemand publiekelijk aan de schandpaal
genageld voor dat hij ook nog maar voorgeleid is, en dat is een grove
aantasting van het burgerlijk recht, je bent nog altijd onschuldig tot dat
het tegendeel bewezen is, en dat principe; dat zowel in Nederland als in
Groot-Brittanni tot de basisprincipes van de rechtsstaat behoort, word hier
op een schandelijke manier met voeten getreden.

Er zijn ook ernstige onnauwkeurigheid en overdrijvingen in de persberichten
van de IFPI te constateren, die kunnen wederom leiden tot het verlies van
vermoeden van onschuld, zoals het recht in het kader van de Britse wet is.

Wij zijn er van overtuigd dat IFPI en BPI, en de rest van de branchegenoten
collectief zouden moeten kijken naar de reden van het onstaan van sites
zoals Oink. En ook naar wat dergelijke sites mogelijk maakt.
"Pre release" materiaal ( Muziek die nog niet te koop is ) komt frequent van
gedesillusioneerde medewerkers of artiesten van platenlabels of
semi-officieel van het platenlabel zelf voor marketing doeleinden.
De gedesillusioneerde medewerkers zijn frequent ontevreden met hun
behandeling door de industrie en zullen materiaal blijven lekken tot dat de
industrie hen degelijk behandeld.
Het promotioneel lekken van materiaal van een label kan geen grondslag zijn
voor de acties die Oink hebben getroffen.

Wij interpreteren de aanslag op Oink als een vergelding voor het verliezen van het IFPI.COM domein aan The Piratebay.
Dit domein was al meer dan een half jaar niet meer in gebruik. En is op legale manier gedoneerd aan thepiratebay.org

Tot slot roepen wij IFPI en BPI alsmede de rest van de muziek industrie op
om de methodes welke gebruikt worden voor het berekenen van de geclaimde
schade openbaar te maken.
Zodoende zou men kunnen controleren of de claims valide zijn. Tevens zou dat
het standpunt van de entertainment industrie aanzienlijk versterken !
Helaas doet de geheimhouding omtrent de berekeningsmethodiek ons vermoeden
dat er geen valide claims te maken zijn.


Samir Allioui (a.k.a Core-TX) - mede oprichter van Piratenpartij Nederland
Peter Liddell - Centraal Comit, Piratenpartij van het Verenigd Koninkrijk


Deel: ' Britse en Nederlandse PiratenPartijen vallen over IFPI propaganda '
Lees ook