PIRATENPARTIJ NEEMT BREIN SERIEUS; PROXY GAAT OFFLINE


ZWOLLE, 20120401 -- Piratenpartij Nederland, een politieke partij die wereldwijd aan een opmars bezig is, gaat de deuren van haar The Pirate Bay proxy sluiten, die zij sedert 2011 aanbood. Dit doet zij naar aanleiding van een brief die met afzender van BUMA STEMRA is toegezonden via een SKYNET koerier. De brief betreft een sommatie van stichting Bescherming Rechten Entertainment INdustrie, beter bekend als BREIN.

Met de proxy biedt de Piratenpartij wereldwijd gebruikers van gecensureerde netwerken een brug naar het vrije Internet. Op het internet kan men onder andere naar "The Pirate Bay" surfen, een zoekmachine voor zogeheten "hashgetallen". [1] Aan de hand daarvan kan, via diverse technische snufjes, iemand groepen mensen vinden die hem stukjes van een bepaald bestand kunnen opsturen.

De Piratenpartij snapt dat dit verschrikkelijk pijn doet bij BREIN c.s. en deze dienst beslist niet achter de vrijheid van informatie kan blijven schuilen. Ook de dreiging van BREIN een dwangsom op te leggen van 1000 EUR per dag, deed de Piratenpartij uiteindelijk besluiten haar informatievoorziening niet langer operatief te houden.

Het Auteursrecht is oorspronkelijk bedoeld om een balans te vinden tussen de belangen van het volk; het vergroten van het publieke domein en het stimuleren van kennis en cultuur enerzijds, en brood op de plank voor de artiest anderzijds. Een derde belanghebbende partij hierbij was de Staat, die een censuurmiddel in handen kreeg in een tijd waarin een pamflet revoluties kon doen ontketenen.

Na lang beraad heeft de Piratenpartij op basis van het bovenstaand gegeven geconcludeerd dat hoewel het auteursrecht is verjaard, het nog steeds de wet betreft.
"Net zoals dat wij een paar jaar terug onze eega lijfstraffen mochten opleggen, zo mogen wij vandaag de dag geen kennis en cultuur bevorderen, noch artiesten steunen en al helemaal geen censuur bestrijden, danwel het fundament voor de democratische rechtsstaat beschermen. Thans, is dit de strekking van de wet welke wij als politieke partij middels het uitschakelen van onze proxy dienen te eerbiedigen," zei de systeembeheerder van de partij.

[1] https://nl.wikipedia.org/wiki/Hashfunctie

Over Piratenpartij Nederland -- https://www.piratenpartij.nl/
De Piratenpartij is een in 2006 opgerichte politieke partij die wereldwijd streeft naar bescherming van burgerrechten en -vrijheden; vrij gebruik van, en toegang tot, informatie en technologie; en transparantie van het politieke bestel, overheden en andere machtsconcentraties.
De Piratenpartij streeft binnen deze context naar een open samenleving waarin het bevorderen en delen van innovatie, cultuur, wetenschap en onderwijs centraal staan. De Piratenpartij is aangesloten bij de Pirate Parties International (PPI). Deze in Brussel gevestigde Non-Gouvernementele Organisatie (NGO) heeft als doel de ruim veertig nationale piratenpartijen te ondersteunen.


Deel: ' Piratenpartij neemt BREIN serieus; proxy gaat offline '
Lees ook