Patiënt en arts samen aan de slag


EINDHOVEN, 20140305 -- Het nieuwe boek ‘Vanzelf Genezen. De logica van ons lichaam.’ is geschreven voor patiënten door de Eindhovense natuurarts Jes Schalkwijk. De arts pleit voor een integrale geneeskunde waarin patiënt en arts samen werken aan herstel op basis van vertrouwen in het zelfregulerend vermogen van ons lichaam. Met de intensieve samenspraak tussen arts en patiënt én de zelfwerkzaamheid van de patiënt, slaat de arts Schalkwijk een principiële weg in: actief verantwoordelijk voor je eigen gezondheid.

Het boek biedt een concept waarin lichaamstaal, biochemie, biofysica, verstand en ziel op een logische wijze met elkaar verbonden worden. Een concept waarin het meest verfijnde meetinstrument de hoofdrol speelt in de diagnose: ons gevoel. Een concept dat zo laagdrempelig is, dat iedereen er direct mee aan de slag kan. Patiënt en arts.

 Vanzelf Genezen is de weerslag van tientallen jaren zoeken, proberen en puzzelen om te komen tot antwoorden op geneeskundige vragen die niet beantwoord konden worden, met name bij chronische ziektebeelden. Het is een beredeneerde combinatie van oosterse en westerse geneeskunde. Een combinatie van traditie en moderne wetenschappelijke kennis, waarin alles begint met een vitale spijsvertering.

 Arts Jes Schalkwijk breekt in dit boek een lans voor ons zelfregulerend vermogen. Ons lichaam weet perfect hoe het moet herstellen. De rol van de arts is bescheiden en zou zich in de meeste gevallen moeten beperken tot het adviseren en coachen van patiënten. De patiënt wacht niet meer af, maar ondersteunt actief zijn zelfregulerend vermogen. Hij doet dat door zijn leef- en eetwijze aan te laten sluiten bij zijn eigen unieke fysieke en geestelijke gesteldheid. Luisteren naar de eigen lichaamstaal is daarbij het noodzakelijke startpunt.

 Vanzelf Genezen maakt ons weer autonoom en verantwoordelijk. Zelf aan de slag om te zorgen dat klachten draaglijk worden en dat herstel inzicht geeft. Zelf aan de slag omdat het om jezelf gaat.

 Jes Schalkwijk (1956) heeft in Eindhoven een Praktijk voor Natuurgeneeskunde, waar zij als arts werkt aan het herstel van complexe klachten van patiënten. Schalkwijk: “Jarenlang moest ik zelf op zoek naar de oorzaken van mijn eigen aanhoudende klachten. Het begin van het antwoord vond ik in de traditionele Chinese geneeskunde, die steunt op het zelfregulerend vermogen van ons lichaam. Het inzicht dat je zelf voor je gezondheid kunt zorgen, bevrijdde me uit de beperkte westerse visie op de geneeskunde, waarin herstel afhankelijk is van medicijnen of chirurgie.” Haar ervaring en visie deelt zij graag met patiënten en lezers.

Het boek ‘Vanzelf Genezen’ is vanaf 15 maart 2014 te koop in de (web)boekhandel.

Verdere informatie leest u op de  website: www.vanzelfgenezen.nl

Einde persbericht


Deel: ' Patiënt en arts samen aan de slag '
Lees ook