Miskenning van homoseksuelen door de Rooms-Katholieke kerk


Amstelveen, 20110816 -- Oud-ziekenhuispastor en theoloog Ton Smits uit Amstelveen heeft het jarenlang zien gebeuren. Homofilie en homoseksualiteit zijn voor kerken en ook moskeeën nog steeds onbespreekbare onderwerpen. Kerkgenootschappen wringen zich in allerlei bochten om gesprekken over acceptatie van homofilie uit de weg te gaan. Ton Smits, die reeds enige tijd is gepensioneerd en over genoemd onderwerp een boek heeft geschreven, ergert zich groen en geel aan deze starre en conservatieve houding van zijn kerk. Hij vraagt zich af of het in de kerk ooit komt tot een positieve aanvaarding van homofilie en homoseksualiteit.

Kerk en homoseksualiteit – de onbeantwoorde vragen

In zijn voormalige functie als ziekenhuispastor stuitte Ton Smits steeds weer op diverse onbeantwoorde vragen. Menig homoseksueel voelt zich door de kerk compleet genegeerd en blijft worstelen met de vraag: “Waarom word ik door de kerk niet beschouwd als een volwaardig mens? Het ontbreken van een antwoord op deze vraag heeft Ton Smits aangezet tot het verrichten van een onderzoek. Hierin probeert Ton Smits erachter te komen waarom kerken en moskeeën het niet aandurven homoseksualiteit bespreekbaar te maken. Hij ziet het als een gemiste kans om de kerk dichter bij de mensen te brengen. Want uit eigen ervaring is gebleken dat veel mensen binnen de kerk, homo of hetero, jong en oud, behoefte hebben aan een betere voorlichting en communicatie. Bovendien zijn er veel argumenten, die pleiten vóór acceptatie van homoseksualiteit. Daarover moet dan ook kunnen worden gesproken. 

Theoloog en onderzoeker Ton Smits vertelt zelf: "Jarenlang heb ik de kerk gediend in diverse functies, en ook jarenlang heeft met name de Rooms-Katholieke kerk de andere kant op gekeken. Die starre houding heeft me al die tijd enorm verbaasd, en eerlijk gezegd begrijp ik nog steeds niet waarom de kerken zo moeilijk doen over homoseksualiteit. Vooral in de huidige tijd waarin veel bespreekbaar is, zou de kerk kunnen meeliften op deze maatschappelijke tendens.  Maar als de kerken daar niet over wensen te spreken, dan ligt hier wellicht een taak voor de media om die gesprekken zelf te voeren." 

Het boek Kerk en Homoseksualiteit

Onlangs is er een boek van Ton Smits verschenen waarin hij verslag doet van zijn onderzoek naar de voortdurende ontkenning van homoseksualiteit in kerken en moskeeën en naar de mogelijkheid tot erkenning er van. Het verrichte onderzoek heeft uiteindelijk geresulteerd in het boek Kerk en Homoseksualiteit. Meer informatie over het boek is terug te vinden via https://nieuwsbrief.iwes.nl/index.php?id=MjE5NjMyODk5NjAw. Eind juli 2011 is het 192 pagina’s tellende boek reeds verschenen. Het is verkrijgbaar onder ISBN-nummer 978-90-484-1963-0 en het kost € 17,95.


Deel: ' Boek over miskenning van homoseksuelen door de Rooms-Katholieke kerk '
Lees ook