Kwetsbaarheid Index van ondernemingen


Index waardeert ondernemingen op duurzaamheid, zingeving en winstgevendheid

EINDHOVEN, 20081007 -- De 5K Consultancy Group introduceert vandaag voor het eerst haar M.O. Index dat ondernemingen beoordeelt op hun score volgens Multidimensioneel Ondernemerschap, een bedrijfskundig model dat duurzaamheid, zingeving en traditionele winstgevendheid samenvoegt. Deze eerste index beschrijft de score van zes afvalinzamelaars in Nederland op basis van twaalf concrete meetpunten. Indexen zijn in de maak voor vele sectoren van Nederland waarbij uitsluitend gebruik gemaakt wordt van informatie dat publiekelijk voor handen is.

Multidimensioneel ondernemerschap is recent aangekondigd als de motor van maatschappelijke verandering omdat het ondernemingen beweegt om op zinnige wijze om te gaan met hun middelen en innovatieve potentieel. Het model verschaft een maatschappelijk kader dat voor elke onderneming gelijk is en waarbinnen het milieu, het minimaliseren van het gebruik van grondstoffen, samen met het stimuleren van een gezonde en vitale samenleving, verbonden wordt met manier waarop een bedrijf maatschappelijke meerwaarde kan creëren. Hierdoor ontwikkelen de ondernemingen een krachtige identiteit die hun bestaandskansen wezenlijk bevordert. Met deze uitgangspunten worden de bestaande bedrijven beoordeeld en van een score voorzien.

Het doel van de Index is om ondernemers te stimuleren af te stappen van de traditionele, puur materialistische of technologische bedrijfsvoering en zich in te zetten voor een evenwichtige wereld door het hanteren van multidimensionele principes. Dit is geen gemakkelijke taak, aldus Jean-Paul Close, bedenker van de methodes en initiatiefnemer van de internationale groep van zelfstandige ondernemerscoaches. Men is zo vastgeroest in de oude denkwijzen, waarin geld het hoofddoel was van de ondernemer zelf en het bedrijf, dat de omschakeling een bedrijfsculturele mentaliteitomslag betekent. De effecten van de oude denkwijze vanuit eigenbelang zien we dagelijks in de media en maakt de economieën en bedrijven enorm kwetsbaar. Met multidimensioneel denken moet men op een nieuwe manier leren ondernemen. De index is daarvoor een hulpmiddel dat gebruikt kan worden door de bedrijfsleiding zelf, de overheid, de media, potentiële partners, enz. Aangezien de Index onafhankelijk is en samengesteld op basis van duidelijke criteria en een concrete visie is het algemeen beschikbaar en bruikbaar voor allerlei vergelijkende doeleinden. Alleen voor de diepgaande analyse moet betaald worden.

Uiteindelijk wil de 5K Consultancy Group, dat zelf een wereldwijde ambitie heeft, jaarlijks alle bedrijven die jaarverslagen publiceren indexeren, de index verder ontwikkelen en via een wereldwijde website beschikbaar maken. Op die manier hoopt de organisatie bij te dragen aan een nieuwe wereld waar zingeving en maatschappelijke ethiek de boventoon voeren en geld een middel is om hogere maatschappelijke en innovatieve doelen te bereiken. Dat zal uiteindelijk leiden tot een duurzamere wereld en een nieuwe rol voor de overheid met structurele lastenverlichting.


Deel: ' Kwetsbaarheid Index van ondernemingen '
Lees ook