Vivenda Media Groep persbericht


Vivenda rondt boekenonderzoek met 'kunststof recycler' Inverko Polymers succesvol af

NAARDEN, 20130909 -- Vivenda Media Groep N.V. (VMG) maakt bekend dat zij het boekenonderzoek voor de overname met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 van Inverko Polymers bv positief heeft afgerond.

Inverko Polymers is al 16 jaar actief in de branche van  recycling en heeft het concept “van kunststof afval tot eindproduct” ontwikkeld, waarmee zij een duurzame en volwaardige ketenspeler is geworden in de markt van recycling. Inverko Polymers realiseerde in 2012 een omzet van ruim EUR 10 miljoen, waarbij een bruto gecontroleerd bedrijfsresultaat (EBITDA) werd behaald van EUR 0,70 miljoen. De overname zal worden gefinancierd door een cash betaling van €1.200.000,- verstrekt door een in Nederland gevestigde financiële instelling en door uitgifte van 23.750.000 nieuwe aandelen VMG tegen een uitgifteprijs van EUR 0,20 per aandeel, zijnde de nominale waarde. Op 80% van deze aandelen rust een lockup tm publicatie jaarcijfers 2014 en staan tevens in lockup als garantie voor de resultaten 2013 en 2014.

Over de eerste 7 maanden  heeft Inverko een omzet gerealiseerd van EUR 8.8 miljoen (tegenover EUR 10 miljoen over geheel 2012) en een EBITDA van EUR 0,50 miljoen. VMG is overeengekomen met Dhr Alssema, CEO van Inverko, om de winst vanaf 1 januari 2013 in deze transactie uit te betalen in aandelen VMG tegen een uitgifteprijs van EUR 0,20 per aandeel waardoor er 4.000.000 aandelen VMG extra kunnen worden uitgegeven en Dhr Alssema daarmee  meerderheidsaandeelhouder wordt.  Dhr Alssema spreekt hiermee zijn vertrouwen uit in  de toekomst van VMG/Inverko waarin hij in de komende BAVA als bestuurder zal worden voorgedragen. 

VMG zal op korte termijn de agenda publiceren en datum vaststellen van de BAVA waarbij naast goedkeuring voor de transactie ook goedkeuring voor naamswijziging aan de aandeelhouders zal worden gevraagd, waarna VMG verder zal gaan als Inverko NV. Inverko wordt daarmee de eerste op Euronext Amsterdam genoteerde onderneming die actief is op het gebied van ‘kunststof recycling’. Het ligt in de lijn der verwachting dat na de acquisitie nog andere delen in de keten van afvalverwerking worden overgenomen. 

Het eigen vermogen van VMG is zoals eerder aangegeven momenteel negatief uitsluitend omdat de uitgegeven converteerbare obligaties niet zoals gebruikelijk grotendeels mee tellen als eigen vermogen maar als vreemd vermogen. Met de voorgenomen overname van Inverko Polymers zal het eigen vermogen van VMG echter weer positief zijn en is de structurele continuïteit van de vennootschap alsdan gewaarborgd. 

De obligatiehouders van VMG zijn inmiddels allen uitgenodigd om uitleg te krijgen over de transactie en strategie van de onderneming. De datum van deze vergadering zal ook binnenkort bekend worden gemaakt.

Einde persbericht 

Zie de originele pdf-file van dit persbericht.


Deel: ' Vivenda rondt boekenonderzoek met Inverko Polymers succesvol af '
Lees ook