Vergunningen op de schop bij plaatsen steiger of afvalcontainer


HEERHUGOWAARD, 20120420 -- Nederlanders die hun huis of bedrijfspand verbouwen, schoonmaken of schilderen en daarvoor iets op gemeentegrond plaatsen, kunnen hiervoor een vergunning gebruik openbare ruimte van betreffende gemeente nodig hebben. Het beleid is niet landelijk bepaald, maar verschilt per gemeente en gaat iedere paar jaar op de schop. Klussers doen er dan ook goed aan de vergunningsaanvraag tijdig in te dienen, daar de behandeling van de aanvraag enkele weken tot enkele maanden kan duren. Iets waar niet iedere klusser bij stil staat.

Voorwaarden vergunning
Er is doorgaans een vergunning nodig voor het op de openbare weg plaatsen van een afvalcontainer, steiger, hoogwerker, hijskraan, bouwkeet, bouwmaterialen en bouw gerelateerde machines of werken. Gegevens over de locatie, zoals de breedte van de doorgang van trottoir of rijbaan, dienen in een situatieschets te worden weergegeven. De aanvrager betaalt precariobelasting voor het in gebruik nemen van de gemeentegrond en leges voor de afgifte van de vergunning. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de duur van de periode waarin de puincontainer geplaatst wordt.

Tijdig informatie inwinnen
In enkele gevallen heeft de huurder van de afvalcontainer voor een korte periode géén vergunning nodig. Gemeentes in Nederland hanteren verschillende voorwaarden. Vaak geldt in de volgende situaties dat een vergunning niet noodzakelijk is:

  • tijdelijk aan- en afvoeren van bouw- en sloopmaterialen

  • plaatsen van containers of bouwkranen voor maximaal één dag, op voorwaarde dat er een vrije doorgang van drie-en-een-halve meter is

  • plaatsen van bouwsteigers,op voorwaarde dat er minimaal tachtig centimeter vrije doorgang voor voetgangers isIn de meeste gevallen is er geen vergunning nodig voor een afvalcontainer zoals te huren op https://www.bouwbakkie.nl. Klussers doen er desondanks verstandig aan tijdig informatie bij de afdeling parkeerbeheer van betreffende gemeente in te winnen.


Deel: ' Vergunningen op de schop bij plaatsen steiger of afvalcontainer '
Lees ook