In 2018 wederom 12 miljard beschikbaar voor SDE+


Amsterdam, 20171208 -- De SDE+ regeling is in het leven geroepen als stimulering voor duurzame energieopwekking. Het gaat om het stimuleren van kostenefficiënte energieopwekking, aldus het kabinet in haar bericht 6 december. Aanvankelijk was het de intentie van het nieuwe kabinet, Rutte III, om daar ook de opslag en afvang van CO2 onder zou gaan vallen. Echter blijkt het juridisch niet haalbaar te zijn om dit onder de huidige ODE (Opslag Duurzame Energie) regeling te laten vallen. De ODE wordt door iedereen in Nederland betaalt via de energierekening. Deze is opgebouwd uit leveringstarieven, energiebelasting, btw en dus sinds 2013 ook de ODE.

ODE in 2018 omhoogDe ODE is ingevoerd om maatregelen binnen de SDE+ te financieren en mag dus niet worden aangewend voor andere doeleinden. De energierekening zal ten gevolge van een verhoogde ODE in 2018 stijgen en dat komt vooral door de forse stijging van de ODE, aldus Goedkoopste-Energieleveracier.net. in 2017 betaalden huishoudens per m3 gas 1,59 cent en 0,74 cent per kWh stroom aan ODE. In 2018 zal de ODE op gas bijna zijn verdubbeld tot 2,85 cent per m3 gas en elektriciteit tot 1,32 cent per kWh stroom. Daarnaast zal ook de energiebelasting met enkele tienden van een cent toenemen. Wanneer daar de BTW ook nog overeen wordt berekend gaan huishoudens in 2018 bij na 2 keer zoveel in totaal aan energiebelastingen, ODE en BTW betalen over hun energierekening als in 2017.

SDE+ subsidie kan vraag niet aanAfgelopen naar in 2017 ontving de overheid 5.783 aanvragen voor de SDE+ regeling. De totale vraag naar subsidie bedroeg 9,9 miljard euro, terwijl er per half jaar slechts 6 miljard beschikbaar was gesteld. Hoewel het totale subsidiebedrag van 12 miljard euro voor een heel jaar gelijk blijft, is het niet vreemd dat de ODE op de energierekening stijgt door een grote vraag naar de SDE+ subsidie. Liefst 5.456 aanvragen hadden betrekking op zonnepanelen/ zonne-energie, goed voor circa 60% van het vermogen duurzame energie waarvoor subsidie is aangevraagd. De 227 projecten voor windenergie zijn in aantal veel kleiner, maar wel goed voor ruim 20% van de opwekkingscapaciteit van alle aanvragen. Met de zogenaamde Milieusteunkader-toets bepaalt de Rijksoverheid of een project in aanmerking komt voor een SDE+ subsidie. De SDE+ subsidieregeling geldt uitsluitend voor bedrijven.


Deel: ' In 2018 wederom 12 miljard beschikbaar voor SDE+ '
Lees ook