Initiatief voor het eerste ecodorp van Nederland in Bergen NH


Voormalig militair terrein krijigt nieuwe bestemming

BERGEN NH, 20120906 -- Het voormalige MOB complex aan de Groeneweg in Bergen staat al geruime tijd leeg en krijgt een nieuwe bestemming. De initiatiefnemers voor een ecodorp in Bergen zien  hier een unieke kans voor het bouwen van een het eerste Ecodorp in Nederland. Er wordt al bijna twee jaar gewerkt aan de plannen. Op 13 september staat de bestemming van het MOB terrein op de agenda van de algemene raadscommissie.

Waarom een ecodorp?
Een ecodorp is een burgerinitiatief met als visie het samenleven met een diverse groep mensen op een manier die zoveel mogelijk duurzaam is. Het is een manier van leven in directe verbinding met elkaar en de aarde, verbindingen die sinds de industrialisering steeds abstracter zijn geworden. Mensen in een ecodorp zijn betrokken bij elkaar en ondersteunen elkaar. Alle bewoners zijn bij de besluitvorming betrokken. Samen wordt gebouwd aan een duurzame levensstijl. Dit heeft tijd nodig om organisch te groeien. Iedereen kan een zinvolle bijdrage leveren. Kinderen leven in een grote autovrije avonturenplaats.

De op permacultuur principes gebaseerde tuinen leveren gezonde voeding en de huizen worden zoveel mogelijk met duurzame en hergebruikte materialen gebouwd.  Er wordt op verschillende gebieden kennis verzameld, ontwikkeld, toegepast en weer doorgegeven. Zo ontstaat een veerkrachtige gezonde samenleving die tot in lengte van jaren kan voortbestaan. 

Duurzaam, kunst en cultuur.
Het plan voor het MOB complex voorziet in ruime aandacht voor kunst en cultuur. Rond het cultuurplein worden de bestaande gebouwen aangepast voor diverse functies voor alle vormen van kunst inclusief een theater en ateliers. Verder zijn er onder andere een restaurant, een winkel, een kringloop atelier en een werkplaats voor productie en reparatie van bijv zonne installaties, fietsen, meubels, bouwmaterialen, gereedschappen enz.

Ook ruimte voor cursussen, seminars en therapieën op gebied van gezondheid zijn voorzien. Er is een gedeelte bestemd voor duurzame recreatie.In de historische bunker op het terrein is plaats gemaakt voor een transitie museum dat de overgang laat zien van oorlog naar vrede, van eindig naar duurzaam. Er wordt zoveel mogelijk van de bestaande gebouwen en infrastructuur gebruik gemaakt. Het terrein heeft een oppervlak van 15 ha,  Er wordt uitgegaan van ongeveer 100 bewoners, eigen voeselvoorziening is dan nog mogelijk. Energie wordt zoveel mogelijk duurzaam en lokaal gewonnen.

Er wordt zo min mogelijk afval geproduceerd en recycling en waterzuivering wordt op het terrein verzorgd. Door  het gezamenlijk gebruik van bijv transportmiddelen, gereedschappen, wasmachines, logeerruimtes  etc  kan ecologisch en economisch bespaard worden. Oude en nieuwe ideeën worden samengebracht tot een duurzaam geheel. Een ecodorp geeft zo een antwoord op veel problemen waar de samenleving op dit moment tegen aanloopt op ecologisch, sociaal en economisch gebied

Breder perspectief.
In veel landen wereldwijd worden op dit moment initiatieven genomen en gebouwd aan ecodorpen en het aantal groeit snel. Sommige dorpen bestaan al geruime tijd zoals Findhorn in Schotland, Sieben Linden in Duitsland, Damanhur in Italie en Tamera in Portugal. Global Ecovilage Network coordineert  activiteiten wereldwijd. Steeds meer mensen realiseren zich dat we als we deze aarde willen blijven bewonen we  andere keuzes moeten gaan maken. In GEN worden ervaringen uitgewisseld en worden  nieuwe initiatieven ondersteund.

Het eerste ecodorp in Bergen
In Nederland is nog geen ecodorp gerealiseerd ondanks dat er veel initiatieven waren en zijn. Financiele en bestuurlijke belemmeringen waren meestal de rede dat initiatieven niet uitgroeiden tot realisatie.

In Bergen doet zich nu een unieke mogelijkheid voor. Bergen is een voordehand liggende plek. Naast de prachtige natuur is Bergen ook een millenium gemeente met ambitieze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Bovendien is Bergen van oudsher een kunstenaarsdorp. Kunst kan duurzaamheid inspireren en andersom. Ecodorp Bergen wil alle mensen uitnodigen en inspireren tot een meer duurzame leefstijl niet alleen omdat het nodig is maar ook omdat het leuk is, het verbindt mensen. Ideeën op gebied van duurzaamheid die worden toegepast in ecodorp Bergen kunnen niet alleen de inwoners van Bergen inspireren maar ook ver daarbuiten. 

Uitnodiging
Er ligt een voorstel voor een programma van eisen opgesteld door  de (rijks) Dienst Landelijk Gebied de huidige eigenaar van het MOB complex.. Het idee is dat nadat samen met de gemeente de bestemming is vastgesteld het terrein te koop zal worden aangeboden. Ecodorp Bergen nodigt de gemeente en alle inwoners uit om mee te denken met de plannen voor een ecodorp op het voormalige MOB complex en deze kans niet voorbij te laten gaan, het komt immers uiterst zelden voor dat zo een groot gebied in een keer beschikbaar komt.

Binnenkort zal een informatieavond worden georganiseerd met nadere uitleg van de plannen, voorbeelden uit andere landen en de mogelijkheid van gedachte te wisselen. Ecodorpbergen nodigt ook geintresseerde mensen uit actief mee te doen met de plannen of door vriend te worden het initiatief te ondersteunen..

Meer informatie op:                                   
www.ecodorpbergen.nl

en over wereldwijde ontwikkelingen op:     
www.gen.ecovilage.org


Deel: ' Initiatief voor het eerste ecodorp van Nederland in Bergen NH '
Lees ook