Sharon Dijksma bij oogst Lupine tbv productie Vivera vleesvervangers


HOLTEN, 20140826 -- Staatssecretaris Sharon Dijksma zal a.s. donderdag 28 augustus een bezoek brengen aan de productielocatie van Vivera, de producent van vleesvervangers. Hier aan voorafgaande zal de staatssecretaris zich door algemeen directeur Heite Dommerholt en commercieel manager Harold Rouweler laten voorlichten over de ontwikkelingen van de productlijn van Vivera op basis van in Nederland geteelde Lupine. Dit zal plaatsvinden tijdens de oogst van Lupine op een akker in Holten. Daarnaast zal ze worden geïnformeerd over de kansen die Lupine/eiwit teelt de Nederlandse akkerbouwers biedt door Hans van Kessel van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond.

Vleesvervangers op basis van lupine
Vivera streeft naar een meer gebalanceerde eiwitconsumptie, waarin meer plantaardige eiwitten en minder dierlijke eiwitten geconsumeerd worden. Door het produceren van voedingsmiddelen op basis van plantaardige eiwitten draagt Vivera bij aan het stimuleren van een gezond, gevarieerd en meer duurzaam eetpatroon.

Daarnaast wil Vivera er naar toe om haar vleesvervangers meer en meer te produceren op basis van lokaal geteelde grondstoffen, om minder afhankelijk te zijn van de import van soja. Hiertoe heeft Vivera in 2013 een aantal Nederlandse akkerbouwers gecontracteerd om lupine te telen. Vorig jaar augustus was de eerste oogst en stroomden de nieuwe vleesvervangers onder de naam ‘Vivera We ♥ Nature’ in bij de supermarkten. Het project is een succes: de oogst was naar tevredenheid, de verkoop van de producten loopt boven verwachting en er zijn diverse (vak)prijzen gewonnen. In 2014 heeft Vivera flink uitbreid. Naast de al gecontracteerde akkerbouwers, zijn nieuwe akkerbouwers geworven. In totaal wordt er dit jaar zo’n 100 hectare geoogst. Tevens zijn er verschillende nieuwe variaties van de producten op de markt gekomen.

Verder neemt Vivera deel aan de Circular Economy Challenge van de Rabobank, waarmee Vivera één van de koplopers is die een duurzame circulaire economie nastreven.  Kenmerkend voor de circulaire economie is dat grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen niet worden uitgeput, maar efficiënt worden hergebruikt door bedrijven. Zo wordt een productketen een kringloop.

Lupine op de Nederlandse akkers
Lupine past in een duurzame teelt, een gezond voedingspatroon en in een groene economie. Lupine is een vlinderbloemig eiwitrijk gewas, dat stikstof produceert en daardoor kunstmest en CO2uitspaart. Lupine verhoogt de biodiversiteit op het veld en in de bodem, verruimt de gewasrotatie en draagt daar mee bij aan het verminderen van de plantenziekten druk en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Lupine wordt vanaf begin april ingezaaid, in juni/juli staan de planten prachtig in bloei en eind augustus kunnen de bonen worden geoogst. Van deze bonen maakt Vivera de ‘We love nature’-producten.

De teelt van Lupine en andere eiwitten heeft nog de nodige stimulans nodig om voor de Nederlandse akkerbouwers een rendabel gewas te worden. Dit kan bijvoorbeeld wanneer lupine teelt onder de vergroeningspremie/EFA komt te vallen. Maar ook op het gebied van teeltoptimalisatie en rassenveredeling valt nog veel te winnen.

Bezoek staatssecretaris Sharon Dijksma
Donderdag 28 augustus zal de staatssecretaris van Economische Zaken een bezoek brengen aan een lupine akker in Holten waar de lupine geoogst zal worden. Hier zal zij geïnformeerd worden over dit gewas, en de kansen die lupine teelt in Nederland biedt en wat er nog nodig is om eiwitteelt in Nederland te stimuleren. Aansluitend zal ze een bezoek brengen aan de productielocatie van Vivera, waar ze de verwerking van Lupine tot voorverpakte vleesvervangers zal kunnen aanschouwen.


Deel: ' Sharon Dijksma bij oogst Lupine tbv productie Vivera vleesvervangers '
Lees ook