Grondstoffen essentieel voor een succesvolle biobased economy


ROTTERDAM, 20111208 -- De biobased economy moet commercieel rendabele kansen bieden om zich volledig te ontwikkelen. Een betrouwbare beschikbaarheid van duurzame biomassa grondstoffen en een optimaal gebruik voor de productie van chemicaliën, biomaterialen en energie zijn daarbij essentieel. Maar ook het realiseren van een stabiele markt voor biobased producten en een daadkrachtig lange termijn overheidsbeleid maken succesvolle initiatieven van het bedrijfsleven mogelijk. Deze boodschap willen Stichting RBCN en Platform BioEnergie naar voren brengen tijdens een gezamenlijk georganiseerd symposium op dinsdag 13 december in Rotterdam.

Het programma brengt vijf prominente sprekers uit het bedrijfsleven en de overheid. Zij zullen hun visie geven op het invullen van de randvoorwaarden om succesvol te kunnen ondernemen in een biobased economy. Van een concrete business case rond de biomassa centrale in Cuijck tot het realiseren van de Bio- Port ambities in de haven van Rotterdam. Maar ook de impact van het topsectorenbeleid en de Green Deals zal aan bod komen. De sprekers op het symposium zijn Rein Willems (voorzitter van de topsector Chemie), Hans Smits (President-directeur Havenbedrijf Rotterdam), Mira Huussen (directeur Essent New Energy), Mees Hartvelt (voorzitter EL&I werkgroep Businessplan BBE2.0) en Kees Kwant (AgentschapNL).

Het bedrijfsleven dat is verenigd in Stichting RBCN en Platform Bioenergie, is voor het symposium uitgenodigd. Maar ook maatschappelijke organisaties, wetenschap en overheden zijn van harte welkom.

Rotterdam Biomass Commodities Network (RBCN). Stichting Rotterdam Biomass Commodities Network (RBCN) wil de Nederlandse bio-energiesector en biobased economy versterken en promoten. De Stichting is per 1 januari 2011 opgericht en is een initiatief van het bedrijfsleven. Het verenigt producenten, handelaren, logistieke dienstverleners, consumenten en andere commerciële partijen die actief zijn in de keten van groene grondstoffen. RBCN zet zich in om de kansen voor het bedrijfsleven van een duurzame energievoorziening en bio-producten te ontwikkelen en te benutten.

Platform Bioenergie Stichting Platform BioEnergie (PBE) is de overkoepelende organisatie voor bedrijven die betrokken zijn bij de productie van energie uit biomassa. PBE behartigt de belangen van het bedrijfsleven in de bio-energieproductie bij de overheid. Het richt zich daarbij op beleidsbeïnvloeding. Daarnaast zorgt PBE voor een optimale afstemming binnen de bio-energieketen en verbetert de contacten met kennis- en financiële instellingen.


Deel: ' Grondstoffen essentieel voor een succesvolle biobased economy '
Lees ook