Verkoeling vaak ver te zoeken voor bejaarden


Slechts 5 van de 23 bejaardenhuizen hebben een park in de buurt

SINT-OEDENRODE, 20080815 -- Bomen zorgen voor verkoeling. Dit is met name voor senioren belangrijk. Voor oudere mensen is thermoregulatie, dit is het regelen van je lichaamstemperatuur, namelijk een stuk lastiger dan voor jonge mensen. In het kader van de campagne "Bomen voor Bejaarden" wordt de komende periode meer onderzoek gedaan naar de groenvoorziening rondom bejaardenhuizen. Uit de beperkte hoeveelheid informatie die hierover reeds beschikbaar is, blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen de regio's. Met name de regio Delft/Westland scoort slecht. Bij slechts 5 van de 23 bejaardenhuizen is een park in de omgeving te vinden.

De regio's Eindhoven, Den Bosch en Drenthe scoren een stuk beter. Hier is bij gemiddeld 3 van de 4 lokaties een park in de buurt te vinden. In totaal zijn er circa 1740 verzorgingshuizen in Nederland. Gemiddeld is bij 3 van de 5 een park in de buurt. Bij 666 lokaties is er geen park in de buurt. De gegevens zijn afkomstig van www.kiesbeter.nl. Een website waarop allerlei zorgverleners kunnen worden vergeleken op verschillende criteria. Een kleine kanttekening. De gebruikte vraagstelling " is er een park in de omgeving?" liet behoorlijk wat ruimte voor eigen interpretatie.

De campagne "Bomen voor Bejaarden" wil bejaardenhuizen die de groenvoorziening willen verbeteren matchen met lokale bedrijven en organisaties die de handen uit de mouwen willen steken. In het Nationaal Hitteplan van het RIVM is namelijk weinig aandacht voor dit aspect. Meer informatie over deze campagne is te vinden op www.bomenvoorbejaarden.nl.


Deel: ' Verkoeling vaak ver te zoeken voor bejaarden '
Lees ook