Innovaties maken biogas heel aantrekkelijk


Informatiebijeenkomst over nieuwste ontwikkelingen van projectgroep biomassa & wkk in Zeewolde

ZEEWOLDE, 20090304 -- Nederlandse bedrijven hebben in de afgelopen tijd verschillende ontwikkelingen gerealiseerd voor een optimale productie van biogas en voor een maximale benutting van de energie in het biogas. Er worden nu allerlei afvalstromen omgezet in duurzame energie. Het biogas uit dit meestal natte materiaal, kan met bijna 100% rendement worden omgezet in stroom en warmte. De overheid steunt dit nu voor het eerst met een warmtebonus in de SDE 2009. Om alle nieuwe ontwikkelingen onder de aandacht te brengen, organiseert de projectgroep biomassa & wkk op 19 maart een bijeenkomst in Zeewolde.

Dankzij praktijkervaring en creativiteit worden biogasinstallaties steeds beter. De bijeenkomst van de projectgroep biomassa & wkk op 19 maart in Zeewolde werpt licht op de zaak. Deze plaats is niet toevallig gekozen. In Zeewolde is onlangs een innovatieve biogasinstallatie in bedrijf genomen, die optimaal gebruik van afval combineert met maximale benutting van de energie. De bijeenkomst vindt plaats in de kerk in de nieuwe Polderwijk, die geheel wordt verwarmd met warmte uit de biogascentrale.

Een bezoek aan de biogasinstallatie bij Zeewolde is onderdeel van het programma op 19 maart. Op deze dag presenteren verschillende Nederlandse bedrijven als Ekwadraat, Essent, DLV en Colsen hun nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bereiding, opslag, behandeling en gebruik van biogas uit mest, rioolslib, voedselresten, maaisel uit natuurgebieden, etc. Ingenieursbureau HoSt presenteert de integratie van warmtekracht op biogas met die op hout, wat een verhoging van het elektrisch rendement mogelijk maakt. 2G Energietechnik zal een toelichting geven op nieuwe ontwikkelingen bij gasreiniging en transport van ruw biogas per pijpleiding naar lokaties waar warmte en stroom direct gebruikt kunnen worden.
Het programma is te vinden op de website van de projectgroep: www.biowkk.nl


Deel: ' Innovaties maken biogas heel aantrekkelijk '
Lees ook