VVD: niet stopzetten, maar uitbreiden cameratoezicht in West


Amsterdam, 20121122 -- Tijdens de begrotingsbehandeling in West zet de VVD stevig in op veiligheid. De liberalen willen een slimme en gerichte inzet van camera’s in het stadsdeel. Zij zien niets in het voorstel van stadsdeelvoorzitter Kuitenbrouwer om de flexibele camera’s in de Jan van Galenstraat na twee jaar weg te halen. Raadslid Tom Leest: “Wij zien graag dat deze pilot wordt verlengd en uitgebreid naar het Karel Doormanplein. Daarnaast pleiten wij voor camera’s op locaties met veel illegale vuildump”.

De pilot met flexibel cameratoezicht in de Jan van Galenstraat begon na een reeks van incidenten en overvallen. Ondanks technische problemen en een gebrekkige samenwerking tussen betrokken instanties in de afgelopen twee jaar, heeft het cameratoezicht bijgedragen aan het veiligheidsgevoel van bewoners en ondernemers. Ook zijn beelden bruikbaar gebleken voor opsporingsonderzoek.  Tom Leest: “ Het gaat gelukkig wat beter in de Jan van Galen, maar het zou doodzonde zijn om de camera’s daar nú al weg te halen”. De VVD ontvangt bovendien signalen van bewoners én professionals op het Karel Doormanplein dat de veiligheid daar onder grote druk staat. Leest: “Flexibel cameratoezicht zou op die plek een goede aanvulling zijn”.

Vuildump en zwerfvuil op straat vormen al jaren een irritatie voor veel bewoners in West. De VVD fractie pleitte eerder dit jaar al zonder succes voor cameratoezicht op locaties waar veel illegale vuildump plaatsvindt. Echter ontwikkelingen op het niveau van de centrale stad zijn hoopgevend, zo heeft de burgemeester onlangs een initiatiefvoorstel van de VVD gemeenteraadsfractie op dit vlak omarmd. Robert Flos (Fractievoorzitter VVD Amsterdam): “Ik ondersteun dit voorstel van handhaving, uitbreiding en flexibilisering van cameratoezicht in West volledig. Het nieuwe beleidskader Cameratoezicht van de Burgemeester, waar veel van mijn voorstellen in zijn terug te vinden, maakt dit ook goed mogelijk". Dit is voor de VVD in West reden genoeg om hier nogmaals mee aan de slag te gaan en andere partijen in de deelraad te overtuigen.

Deze en andere maatregelen worden volgende week gepresenteerd in de Liberale Tegenbegroting van de VVD.Noot voor redacties:

Deel: ' VVD niet stopzetten, maar uitbreiden cameratoezicht in West '
Lees ook