Discriminatie in de Nederlandse wet: Latente Nederlanders


Op 1 - 2 - 3 december: debat in de Tweede Kamer over Latente Nederlanders

DEN HAAG, 20091124 -- De Nederlandse vrouw kon tot 1985 haar Nederlandse nationaliteit niet door geven aan haar kind. De Nederlandse man kon dat altijd wel. Dit was discriminatie op grond van geslacht, in strijd met de Grondwet en ook in strijd met de Europese Conventie voor de Bescherming van de Rechten van de Mens. De kinderen van die Nederlandse moeders heten "Latente Nederlanders". Zij wachten nog steeds om het Nederlandse staatsburgerschap te verkrijgen. Op 1 - 2 - 3 december zal hierover in de Tweede Kamer gedebatteerd worden. Het is nooit te laat om iets goed te maken.

Voor de Nederlandse wet gold van 1892 tot 1985: een Nederlandse vrouw is niet belangrijk genoeg om haar Nederlandse nationaliteit door te geven aan haar kind. Wanneer een Nederlandse vrouw met een Amerikaanse man trouwde en het leven schonk aan een kind "Joost", dan stelde de Nederlandse regering "je zoon Joost kan geen Nederlander zijn". Echter, wanneer een Nederlandse man met een Amerikaanse vrouw trouwde en daarbij een kind "Kees" verwekte, dan zei de Nederlandse regering tegen die man: "je hebt toestemming om je Nederlandse nationaliteit aan je kind Kees door te geven".

Dit was een tragisch voorbeeld van discriminatie op grond van geslacht: de wet onhield vrouwen het recht om hun nationaliteit aan hun kind door te geven omdat zij "slechts" vrouw waren.

Ook was dit een grove schending van de gelijke rechten van de kinderen, Joost en Kees. Deze bevonden zich immers in eenzelfde situatie; beiden hadden een Nederlandse ouder. Een van de ouders van zowel Joost als Kees bezat de Nederlandse nationaliteit. Echter, de wet behandelde hen volkomen ongelijk en dus totaal ongelijkwaardig. Kees kon onmiddellijk de Nederlandse nationaliteit krijgen, Joost niet. Dit was destijds in strijd met de Nederlandse Grondwet die nog steeds gelijkheid garandeert en discriminatie verbiedt. Kort gezegd, dit was in strijd met Artikel 4 van de Grondwet van voor 1983 alsmede in strijd met Artikel 1 van de na 1983 geldende Grondwet die tot op heden van toepassing is ("Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld"). Het is ook in strijd met de Europese Conventie voor de Bescherming van de Rechten van de Mens, Artikel 14- het verbod op Discriminatie- en met Protocol 12, Artikel 1. Nederland is mede-ondertekenaar van de Conventie en van Protocol 12.

Wij zijn de kinderen van die Nederlandse moeders. Wij staan bekend als de "Latente Nederlanders". Wij, wachten al jaren tevergeefs op de Nederlandse regering om ons eindelijk het Nederlandse staatsburgerschap toe te kennen, hetgeen ons bij onze geboorte onwettig ontzegd is.

WIJ, DE LATENTE NEDERLANDERS, VRAGEN NIET OM UITZONDERLIJKE BEHANDELING. WIJ VRAGEN OM GELIJKE BEHANDELING.

In het verleden is er moeite gedaan om deze situatie op te lossen en ten dele is dit gelukt. Waar wij de Nederlandse regering nu om vragen is de aanname van een wet die een einde zal maken aan dit onrecht. Een debat over de voorgestelde wet (voorstel 31 813) zal plaatsvinden in de Tweede Kamer op 1 - 2 - 3 december 2009. Het is nooit te laat om iets goed te maken.

Contact
Website: www.latentenederlanders.nl
Email: contact@latentenederlanders.nl
Telephone (Paris): +33-1-43-26-47-83


Deel: ' Debat over Latente Nederlanders Discriminatie in de Nederlandse wet '
Lees ook