(On)veiligheid in stad en land: Europa in moeilijke tijden


Belangrijk veiligheidssymposium van het BeNeLux-Universitair Centrum

EINDHOVEN, 20160407 -- Het BeNeLux-Universitair Centrum (B.U.C.) is bezig vanuit zijn leerstoel Politie en Justitie een visie en aanpak te ontwikkelen op de crisisachtige ontwikkelingen in stad en land. Waarom laten we ons, volgens oud-minister Rita Verdonk, steeds weer verrassen door de gebeurtenissen? En waarom gebruiken we de angst die er heerst, juist niet als een goede raadgever om te handelen, zoals psycholoog prof. Anton van der Geld stelt? Aan dit onderwerp wordt in Eindhoven een interessant veiligheidssymposium gewijd met een paneldiscussie met praktijkmensen uit Nederland en België.

Als we kijken naar de verruwing in de samenleving, de criminaliteit en het terrorisme, de kwalen van de wereld van nu, dan komt het erop aan om daartegen middelen te vinden die niet erger zijn dan de kwaal. Hoe vinden we bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelen die én proportioneel zijn én effectief?

In dit verband zet prof. Anton van der Geld, Vlaams-Nederlands psycholoog, zich in zijn openingstoespraak aan de vraag hoe we op een goede manier angst kunnen hebben en op een verstandige manier bang kunnen zijn. Zijn antwoord is kort en krachtig: door ons niet te fixeren op de angst, maar de angst te gebruiken en ons te bezinnen op die positieve factoren die veiligheidsgevoelens bevorderen en verhogen.

Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg, gewezen voorzitter Parlementaire Enquêtecommissie Fyra, fungeert als dagvoorzitter van het symposium en vraagt in haar voordracht dringend “aandacht voor de jeugdige delinquent (onze top-250 in beeld)”.

De bekende criminoloog prof. Cyrille Fijnaut vraagt zich af of de Nationale Politie wel klaar is om de veiligheid in stad en land aan te pakken: “De huidige inrichting van dit korps op vier tot vijf verschillende niveaus getuigt niet alleen van een groot gebrek aan inzicht in de opbouw en ontwikkeling van Nederland, maar valt ook niet te rijmen met een slagvaardige en doelmatige besteding van de beschikbare (en altijd schaarse) mensen en middelen.”

Hoofdcommissaris Frans Heeres, politiechef Oost-Brabant, Nationale Politie, behandelt de vraag of de politie voldoende kan inspelen op wat er in de samenleving gebeurt en hij beantwoordt dat met een overtuigd ‘ja’: “Alleen de politie kan dat in feite.”

Oud-minister Rita Verdonk poneert de stelling: “Wij Nederlanders laten ons steeds verrassen, omdat we in onze grenzeloze naïveteit denken dat onze waarden en normen onderschreven worden door de rest van de wereldbevolking.”

Burgemeester Bart Somers van de stad Mechelen spreekt over wat de gemeente kan bijdragen aan de veiligheid van stad en land: "Het zijn onze terroristen, en die moet je kordaat aanpakken, maar dat lukt alleen efficiënt in een inclusieve samenleving.”

Tot slot is er een paneldiscussie onder leiding van prof. Willy Bruggeman, die opleidingscoördinator Politie en Justitie is bij het B.U.C. en voorzitter van de Federale Politieraad van België. Met enkele cursisten van het B.U.C. discussieert hij over vragen als:
-- De politie staat steeds meer onder druk van lokale, nationale en internationale invloeden.
-- Policing (politiewerk) is steeds meer een hybride samenspel van diverse actoren: in de publieke sector moet de politie de regie (blijven) houden!
-- De impact van het grootstedelijk politiebeleid op minder grote steden en gemeenten, en de blijvende noodzaak van een lokale politieorganisatie op maat van haar omgeving staan onder (grote) druk.

Toegang tot het symposium op maandag 11 april 2016 om 16.00 uur in de Politieacademie Eindhoven, Vijfkamplaan 31, 5624 EB Eindhoven, aan te vragen bij het BeNeLux-Universitair Centrum, emailadres: beneluxuniversitaircentrum@online.be

www.benelux-universitair-centrum.org .


Deel: ' (On)veiligheid in stad en land Europa in moeilijke tijden '
Lees ook