De beindiging van abortus in Amerika


'S-HERTOGENBOSCH, 20070216 -- Hoe de pro-life vleugel de oorlog gaat winnen. Pro-abortus democraten beheersen Het Congress en het Hooggerechtshof is nog steeds pro-abortus. Dus, waarom glimlachen de pro-life mensen dan. Ze glimlachen omdat er een stille revolutie aan de gang is op het niveau van het echte leven, waar vrouwen en meisjes de wanhopige beslissing nemen om hun `zwangerschaps-probleem' op te lossen door een abortus. "Maar abortus is nog steeds legaal!"zal men zeggen. Jawel, maar voor de wet zal veranderen, moeten de harten veranderen - en een indrukwekkende verandering van harten vindt plaats in Amerika, nu. Amerika richt zich tegen abortus. De stichting Referendum voor het Ongeboren Kind bericht.

Volgens WorldNetDaily.com (VS) neemt hun magazine "Whistleblower", waar dit nieuws vandaan komt, de lezers mee op een aangrijpende en geleide reis naar de abortus-industrie en de pro-life-beweging, laat zien hoe onvoorstelbaar de oorlog voor leven is maar hoe deze onbetwistbaar gewonnen gaat worden.

"Tenzij drastische veranderingen plaats vinden, zullen de Amerikaanse vrouwen hun recht op abortus verliezen, en het Hooggerechtshof zal daar niet de oorzaak van zijn... de reden zal zijn dat de aborteurs hun essentile diensten niet kunnen of willen uitvoeren." - Barbara Radford, ex directrice van de National Abortion Federation.

"...de artsen stellen zich niet beschikbaar voor het werken in abortus-klinieken. Raadt eens wat? De assistentes stellen zich ook niet beschikbaar voor het werken in abortus-klinieken." - Genevieve Grein, manager, Choice (pro-abortus) Medical Group, Santa Cruz, Californie.

Hoewel pogingen van vroeger tot nu om abortus te stoppen dapper doorgaan - komt de grootste dreiging voor de abortus-beweging van wat er gebeurd op het niveau van de klinieken.

Bij voorbeeld: Wanneer zwangere vrouwen uit hun auto stappen en nerveus richting de abortuskliniek lopen voor hun afspraak met de dood, treffen ze vaak een `sidewalk counselor' (stoepadviseur) - een betrouwbaar persoon, alleen gewapend met liefde en met informatie waarvan de abortuskliniek absoluut niet wil dat hun klanten dat weten. Vaak, na een kort gesprek, leidt de sidewalk couselor de moeder weg van de abortuskliniek naar een `zwangerschaps-zorgcentrum' om de hoek. Deze zwangerschaps-zorgcentra schieten net zo snel uit de grond als abortusklinieken ophouden te bestaan. En in veel van deze centra zijn de nieuwe `4D' ultrasound apparaten. Wanneer de abortus-clinte voor de eerste keer neer ligt en de realiteit van haar ongeboren baby ervaart door middel van een modern `4D' apparaat dat een kristal helder beeld van haar eigen baby geeft, gaat ze niet door met de geplande abortus, net als in de geweldige meerderheid van de andere gevallen.

Ondertussen zijn er veel andere strijdfronten, zoals onthoudingsprogramma's in de scholen, welke ongelooflijk succes melden. En een leger van stralende jonge speciaal getrainde advocaten zijn zich aan het voorbereiden om vrouwen te verdedigen en de aborteurs en hun klinieken in recht aan te spreken.

Dit alles in een sfeer waarin nationale opiniepeilingen herhaaldelijk onthullen dat nog maar 1 op 4 Amerikanen akkoord gaat met abortus op verzoek, volgens de huidige wet. Enkele jaren geleden had de V.S. rond de 2000 abortusklinieken; tegenwoordig zijn er minder dan 800. Drommen aborteurs laten de klinieken in de steek.

De belangrijkste factor is: De Amerikanen, speciaal de jongere generatie, staan in toenemende mate afwijzend tegenover abortus.

De stichting Referendum voor het Ongeboren Kind te `s-Hertogenbosch is samen met het Nederlandse volk campagne aan het voeren:
de Landelijke Campagne, Recht op Leven voor het Ongeboren Kind
Het doel van deze campagne is:
Enerzijds, het geven van informatie over het ongeboren kind, abortus, en de gevolgen hiervan voor de moeders en de vaders.
Anderzijds, om, samen met het Nederlandse volk, een overweldigend aantal petities (verzoekschriften) in te dienen bij de Tweede Kamer, wat er toe zullen leiden dat de Wet afbreking zwangerschap (Waz) wordt ingetrokken.
Door het intrekken van deze wet krijgt het ongeboren kind weer recht op leven en verdwijnt abortus en het gedogen van abortus uit ons leven.

Nederland is aan het warm lopen voor het ongeboren kind.
MASSALE STEUN BRENGT DE OPLOSSING.
Doe mee aan deze campagne. Bij voorbaat hartelijk dank.


Deel: ' De beindiging van abortus in Amerika '
Lees ook