Debat: 'Waarom strenger straffen?', woensdag 12 oktober Den Haag


Discussieavond over de verharding van het strafrecht in Nederland.

Den Haag, 20110929 -- Op deze avond wordt de criminaliteitsbestrijding onder het kabinet-Rutte gepresenteerd door Herman Bolhaar, landelijk leider van het Openbaar Ministerie. 'Tegenspreker' is Folkert Jensma (NRC Handelsblad). Daarna discussie met het publiek.

Eerste thema-avond van de Maranathakerk in Den Haag in een serie van drie over verharding van de samenleving onder het motto 'Verharding, vergelding, vergeving, verzoening'.

De eerste avond is gewijd aan het strafrecht. De overheid krijgt steeds meer bevoegdheden en kan steeds verder doordringen in het privéleven van burgers. Waar ligt de grens?

Inleider is Herman Bolhaar, die sinds dit voorjaar het landelijk Openbaar Ministerie leidt. Hij is voorzitter van het College van procureurs-generaal. Hij zal de lijn van de misdaadbestrijding onder het kabinet-Rutte toelichten en spreken over doelstellingen, prioriteiten en resultaten.

Zijn 'tegenspreker' is Folkert Jensma, voormalig hoofdredacteur van NRC Handelsblad en nu commentator 'Recht en bestuur' van deze krant.

Na beide inleidingen is er gelegenheid tot discussie met het publiek.

De avond is op woensdag 12 oktober in de Maranathakerk, 2e Sweelinckstraat 156, Den Haag. Toegang 5 euro. Zie ook: www.maranathakerkdenhaag.nl

De tweede avond in de serie is op 26 oktober. Dan spreekt Hans Kaldenbach over de omgang met 'onhandelbare' straatjeugd. De derde avond is op 23 november. Dan belicht rabbijn Tzvi Marx de begrippen vergeving en verzoening vanuit de joodse traditie.

De Maranathakerk in Den Haag is een protestantse kerkgemeenschap (PKN) met een spiritueel/cultureel/maatschappelijk profiel. De Maranathakerk wil een bijdrage leveren aan de gedachtevorming over actuele levensbeschouwelijke, culturele, religieuze en maatschappelijke thema's.


Deel: ' Debat 'Waarom strenger straffen?' in Den Haag '


Lees ook