Premiere Mozart in Museum Geelvinck - Amsterdam


Tijdens de opening van de tentoonstelling "naar Buiten! - stedelingen en hun buitenplaatsen' door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en De12Landschappen

AMSTERDAM, 20120706 -- Op 5 juli 2012 werd voor het eerst in Nederland een stuk van Wolfgang Amadeus Mozart ten gehore gebracht dat sedert de 18e eeuw in vergetelheid is geraakt. ‘Allegro molto’, dat onlangs in Salzburg zijn wereldpremière had, werd voor het eerst in Nederland uitgevoerd. De uitvoering vond plaats in het bijzijn van de drie directeuren van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en De12Landschappen, alsmede een groot aantal vertegenwoordigers van erfgoed en groen organisaties. Het stuk werd gespeeld door de gevierde pianofortepianiste Kauro Iwamura op een Buntebart & Sievers pianoforte uit 1787 van de Sweelinck Collectie in Museum Geelvinck Hinlopen Huis te Amsterdam.

Onbekend werk ‘Allegro molto’ van Wolfgang Amadeus Mozart beleefde zijn première in Nederland in het Geelvinck Hinlopen Huis op 5 juli 2012 tijdens de officiële opening van de tentoonstelling ‘Naar Buiten! – stedelingen en hun buitenplaatsen’. De pianofortepianiste Kaoru Iwamura speelt het stuk in de stijlkamers van het Geelvinck Hinlopen Huis op een tafelpiano uit 1787 gebouwd door Buntebart and Sievers, Londen (Sweelinck Collectie). 

[Museum Geelvinck - Amsterdam] Het tot nog toe onbekende werk van de jonge Mozart is teruggevonden in het muziekboek ‘Sterzing’ uit 1780, samengesteld door Johannes Reiserer uit Tirol. Tussen 1778 en 1780 bezocht hij (geb. 1765) het Universiteitsgymnasium in Salzburg en was daar eveneens koorknaap. Zijn muziekstudie in het Kapellhaus van Salzburg bracht hem in de nabijheid van Mozart’s vader Leopold. Het handschrift dat Reiserer meenam naar Sterzing is vermoedelijk als een vademecum van muziekstukken, die hij in Salzburg overgenomen heeft, tot stand gekomen. De bevestiging dat ‘Allegro molto’ werkelijk van de hand van de jonge Wolfgang Amadeus Mozart is gegeven door dr. Hildergard Hermann-Schneider (Institut für Tiroler Musikforschung Innsbruck). Het stuk is voor het eerst in de huidige tijd uitgevoerd in het Mozarteum in Salzburg op 23 maart j.l. op Mozart’s eigen pianoforte door Florian Birsak.

Het stuk is omstreeks 1767 geschreven door de dan elfjarige Mozart.  Dat betekent, dat juist dit werk van de jonge Mozart gecomponeerd is rond de tijd dat hij met zijn zuster Maria Anna (Nannerl) door hun vader Leopold op een grote reis van bijna vier jaar door Duitsland, Frankrijk, Engeland, België, Zwitserland en ook Nederland als wonderkinderen bij verschillende vorstenhoven en concertzalen gepresenteerd werden.

Van september1765 tot eind april 1766 verbleven de Mozarts in de Republiek, merendeels in Den Haag. In het voorjaar van 1766 geven zij drie keer een optreden in de ‘Salle du Manège’ in Amsterdam; dat is de voorloper van de huidige Hollandsche Manège, toen gelegen op de hoek van de Lijnbaansgracht en de Leidsegracht. De kans is groot, dat de toenmalige bewoonster van het Geelvinck Hinlopen Huis, Jacoba Elisabeth van Strijen – dan inmiddels weduwe –  de Mozarts daar of in Den Haag heeft zien optreden. Jacoba, die ’s zomers op haar buitenplaats Waterland bij Velsen verbleef, hertrouwde een jaar later met de aristocraat Carel George van Wassenaar Obdam van Twickel, wiens vader Unico onder meer bekendheid geniet als componist.

Dit onbekende werk van Mozart zal opnieuw ten gehore worden gebracht in Museum Geelvinck Hinlopen Huis tijdens het Geelvinck Pianoforte Festival van 5 t/m 7 oktober a.s. 

[Museum Geelvinck - Amsterdam] Tentoonstelling 'Naar Buiten - stedelingen en hun buitenplaatsen'
Honderden jarenlang was het de gewoonte van de Amsterdammers, die het zich konden permitteren, om in de zomer de stank van de stad te ontvluchten en rust en plezier te zoeken op de buitenplaats. De tentoonstelling Naar Buiten!, die vanaf 11 juli t/m 4 februari te zien is in Museum Geelvinck Hinlopen Huis te Amsterdam, maakt het verlangen naar dit landelijke leven voelbaar. De parken van historische buitenplaatsen, hun geschiedenis, hun relatie met de stadspaleizen en hun huidig onderhoud en herstel, blijven fascineren.

In de 17e en 18e eeuw zochten de puisant rijke bewoners van stadspaleizen, zoals het Geelvinck Hinlopen Huis aan de Amsterdamse Herengracht, in de zomermaanden de gezonde buitenlucht van hun met weelderig groen omgeven buitenhuizen aan de Vecht, in ’s Gravenland of  Kennemerland op.  De drie grootste Nederlandse organisaties voor natuur- en landschapsbescherming – Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en De12Landschappen – beheren nu vele van deze prachtige buitenplaatsen. Ooit waren het oorden van vermaak voor de stedelijke elite. Nu zijn ze voor iedereen toegankelijke groene oases in het verstedelijkte landschap.

Het Geelvinck toont in samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De12Landschappen en Beeckestijn Podium voor Tuin- en LandschapsCultuur, het leven van de stedelingen en hun buitenplaatsen. Te zien zijn onder meer een schilderij van de buitenplaats Elswout van de hand van Jan van der Heyden (1637-1712), gravures van buitenplaatsen en een 18eeeuws model van een trekschuit. En ook werktuigen van de tuinbaas en documentatiefilms, die laten zien dat het landelijk vermaak van de een, gewoon heel hard werken voor de ander betekende. Daarin is in onze tijd niet veel aan veranderd: de drie natuurorganisaties werken nu met liefde en plezier; zij houden zo de groene paradijzen van deze eeuwenoude buitenplaatsen in stand.

De directeuren van de organisatie brachten dit ieder in hun openingsspeech naar buiten. De12Landschappen, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer beheren samen ca 100 buitenplaatsen. Deze buitenplaatsen vormen een waar wandelparadijs. Ze zijn van grote waarde voor het Nederlandse landschap en vestigingsklimaat. Ze bevinden zich relatief dichtbij de stedelijke gebieden, en bieden tegelijkertijd oases van rust en ruimte. Je kunt er genieten van het prachtige groen, waaronder soms zeer oude bomen, planten en dieren en natuurlijk de historische lanen, open plekken en waterpartijen. Zowel voor het dagelijkse ommetje als voor het ‘zondagse uitje’ zijn buitenplaatsen ideaal. De tentoonstelling ‘Naar buiten’ laat zien dat stad en buitenplaatsenlandschap alles met elkaar te maken hadden in de 17e, 18e, 19eeeuw, en feitelijk nog steeds! En dat De12Landschappen samen met een aantal particulieren, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zich er gezamenlijk hard voor maken om ze te behouden en waar nodig te herstellen. 

De tentoonstelling is vanaf 11 juli 2012 voor het publiek geopend en blijft in Museum Geelvinck Hinlopen Huis t/m 4 februari 2013. Museum Geelvinck is dagelijks geopend van 11 tot 17 uur; dinsdags gesloten. 

Museum Geelvinck Hinlopen huis
Keizersgracht 633
1017 DS Amsterdam
Museum Geelvinck Hinlopen Huis
info@geelvinck.nl


Deel: ' Premiere Mozart in Museum Geelvinck in Amsterdam '
Lees ook