Rechters met handen in het haar in downloadkwestie


NVPI: 'Dit valt in Europa niet meer uit te leggen'

HILVERSUM, 20101116 -- De Nederlandse overheid heeft een puinhoop gemaakt van de downloadkwestie. De rechters zitten daardoor met de handen in het haar. NVPI, branchevereniging van de entertainmentindustrie, roept de regering daarom op om de problemen zo snel mogelijk op te lossen zodat de legale online markt voor muziek en film zich eindelijk goed kan ontwikkelen.

Gedwongen licentie
Het Gerechtshof in Den Haag stelt dat door het downloaden uit illegale bron het illegaal uploaden wordt gestimuleerd en dat de rechthebbenden geconfronteerd blijven met de nadelige gevolgen van dat illegaal uploaden. Tegelijkertijd zegt het hof niets anders te kunnen concluderen dan dat het downloaden uit illegale bron voor privgebruik is toegestaan, omdat de regering dat bij de aanpassing van de Nederlandse auteurswet uitdrukkelijk en herhaaldelijk heeft verklaard. Tot slot stelt het Hof dat de rechthebbenden dan beter af zijn met een thuiskopievergoeding dan zonder. `De thuiskopieregeling krijgt nu de vorm van een gedwongen licentie en dat is in strijd met alles waar het auteursrecht voor staat', aldus Paul Solleveld, directeur van NVPI. `Eerst wordt je de zeggenschap over de exploitatie afgenomen en daarna moet je dankjewel zeggen omdat de overheid je nog een paar grijpstuivers toestopt. Dat is niet meer uit te leggen in Europa'. NVPI wijst er daarbij op dat de regering de thuiskopieregeling heeft bevroren en er alleen een vergoeding wordt betaald voor materiaal dat gekopieerd wordt op blanco cd's en dvd's en dus niet op het kopiren naar een harde schijf of mp3-speler, zoals vandaag de dag gebruikelijk is.

Regering aan zet
NVPI is ervan overtuigd dat het illegale aanbod de ontwikkeling van legale digitale distributie bemoeilijkt. NVPI verwelkomde dan ook de aanbevelingen van de parlementaire werkgroep auteursrecht en de reactie van het kabinet daarop. `Het is bijzonder jammer dat de discussie daarover nu al maanden stil ligt. Stilstand is immers achteruitgang, zoals deze uitspraken bevestigen' aldus Solleveld. `We rekenen er dan ook op dat het nieuwe kabinet zeer snel met doortastende maatregelen komt die ervoor zorgen dat de illegaliteit wordt aangepakt en de makers krijgen waar ze recht op hebben'. NVPI stelde al eerder nadrukkelijk dat het consumenten niet aan te rekenen is dat zij gebruik maken van het gratis, illegale, aanbod. De benadering van internetgebruikers moet dan ook vooral gericht zijn op voorlichting en hen aanmoedigen van legaal aanbod gebruik te maken. Slechts voor individuele inbreukmakers die ondanks alles opzettelijk volharden in illegale activiteiten zou een proportionele sanctiedreiging behoren te gelden.


Deel: ' Rechters met handen in het haar in downloadkwestie '
Lees ook