Schrappen vormingsonderwijs slechte zaak


Amsterdam, 20130530 -- Het Humanistisch Verbond is bezorgd over het voornemen om het vormingsonderwijs in het openbaar onderwijs te schrappen. Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen maakte dit voornemen vandaag in een brief bekend.

Openbare scholen kunnen op eigen verzoek godsdienstonderwijs aanvragen, maar ook het seculiere Humanistisch vormingsonderwijs. Met name de vraag naar humanistisch vormingsonderwijs is de afgelopen jaren sterk toegenomen. In die lessen wordt gesproken over onderwerpen als verantwoordelijk omgaan met vrijheid en mensenrechten en wordt op  een eigentijdse wijze inhoud gegeven aan normen en waarden. Het is een belangrijk onderdeel van het vormen van burgerschap.

Het Humanistisch Verbond is zeer verontrust over de redenering die de minister gebruikt voor het schrappen van dit soort onderwijs. Zij stelt dat ouders die wensen dat hun kind levensbeschouwelijk onderwijs krijgt, terecht kunnen in het bijzonder (overwegend godsdienstig) onderwijs. Maar humanisten beschikken weloverwogen niet over eigen bijzondere scholen.

Het Humanistisch Verbond is altijd voorstander geweest van seculiere levensbeschouwelijke vorming in het openbaar onderwijs. Humanisten hebben dan ook doelbewust nooit gekozen voor humanistische bijzondere scholen. De keus om seculier levensbeschouwelijk onderwijs onderdeel te laten uitmaken van het openbaar onderwijs, sluit aan bij de wens van ouders, getuige de groeiende vraag naar deze lessen. Met haar voorstel gaat de minister daaraan voorbij.

Bovendien wordt met dit voorstel het openbaar onderwijs op achterstand gezet ten opzichte van het bijzonder onderwijs. Openbare scholen kunnen nu immers niet meer tegemoet komen aan de terechte vraag naar seculiere levensbeschouwelijke vorming.

Het Humanistisch Verbond hoopt dat de Tweede Kamer ruimte ziet om de bezuinigingen op vormingsonderwijs terug te draaien.Noot voor redacties:

Deel: ' Schrappen vormingsonderwijs slechte zaak '
Lees ook