Amsterdamse basisscholen blij met acties van leerplichtambtenaren

AMSTERDAM, 20070316 -- Basisscholen in Amsterdam reageerden met groot enthousiasme op de leerplichtacties tijdens de Dag van de Leerplicht. Meer dan een kwart van de in totaal 240 basisscholen in Amsterdam kregen een bezoek van de leerplichtambtenaar: 282 leerlingen waren te laat en 36 ongeoorloofd afwezig. Een veel gehoorde reactie van scholen was: `Kunnen jullie dit niet vaker doen?'

`Scholen hebben gisteren duidelijk laten merken dat ze zich gesteund voelen als de leerplichtambtenaar zich laat zien in de school' zegt Nel Winkel programmamanager Leerplicht van de samenwerkende stadsdelen. `Deze stadsbrede acties zijn voor herhaling vatbaar'.

Veel leerplichtambtenaren lieten zich op de Dag van de Leerplicht vergezellen door portefeuillehouders van de stadsdelen, beleidsambtenaren en andere gasten. Hun acties waren gericht op zowel de ouders/verzorgers en leerlingen als op de scholen zelf: controleren van op tijd komen, koppen tellen in de klas en in gesprek gaan met de scholen over aanpak van ongeoorloofd verzuim. Alle kinderen kregen een sticker met het motto van de dag: Ik schitter door aanwezigheid!

Resultaten

Om 15.00 uur waren de resultaten bekend van 62 bezochte basisscholen: 282 leerlingen waren te laat. Ouders/verzorgers en leerlingen (van de hoogste groepen) werden aangesproken. De meeste ouders en kinderen wilden wel een verklaring geven: te laat vertrokken, mijn kind is zo traag, mijn zoontje moest nog naar de wc, mijn vader moet het vandaag alleen doen, ik moest eerst mijn kleine broertjes wegbrengen, zijn enkele van de vele redenen. In de 434 groepen (ruim 10.000 leerlingen) werden koppen geteld: van de 36 leerlingen die ongeoorloofd afwezig waren, wordt uitgezocht waarom zij er niet waren. Ouders/verzorgers die al eerder door de school zijn aangesproken en geen verbetering laten zien, kunnen rekenen op een oproep van de leerplichtambtenaar.

`Registreren, melden, aanpak in de school zelf, het kan altijd nog beter', zeggen sommige schooldirecteuren. Maar er is ook veel bereikt. Daarom kregen alle basisscholen al op 14 maart een taart als bedankje en als aanmoediging voor een waterdichte verzuimaanpak.
Aan het eind van de dag namen Lodewijk Asscher, waarnemend wethouder Onderwijs van Amsterdam en Lieke Thesingh, voorzitter van de stedelijke stuurgroep Leerplicht, de resultaten in ontvangst. Beide complimenteerden en bedankten de leerplichtambtenaren voor het belangrijke werk dat zij doen.


Deel: ' Amsterdamse basisscholen blij met acties van leerplichtambtenaren '
Lees ook