School’s cool: ingrepen nodig om hulp aan scholieren te garanderen


Concurrentie mondt uit in lagere prijzen en inkrimpen vaste kern

Amsterdam, 20140114 -- Mentorproject School’s cool ziet noodgedwongen haar prijzen en inkomsten dalen. Mede als gevolg van concurrentie en de crisis zien zij zich genoodzaakt een aanzienlijk deel van de betaalde krachten te ontslaan. De reorganisatie wordt ingezet om de continuïteit van de stichting en haar doel – kinderen ondersteunen die hulp nodig hebben om de overgang naar het voorgezet onderwijs te maken – blijvend te kunnen waarborgen. Met dit besluit komen 2,37 fte te vervallen. De directeur/bestuurder en Raad van Toezicht betreuren de beslissing maar zien dit als de enige oplossing om in 2015 deze maatschappelijk belangrijke rol te kunnen blijven vervullen.

De subsidies van de stadsdelen en de gelden van de fondsen staan al geruime tijd onder druk; er is sprake van een aanhoudende slechte financiële situatie. Schools’ cool  is verplicht om toekomst te kunnen voldoen aan de door de stadsdelen gestelde liquiditeitsratio’s en solvabiliteitsratio’s. Vanwege steeds meer concurrentie wordt School’s cool gedwongen de kostprijs verder te laten zakken.

Overleven

“De enige manier om resoluut en effectief kosten te besparen en weer levensvatbaar te worden, is te besparen op de personeelskosten. Om dat te bereiken zal de organisatie anders moeten worden ingericht. Enkele functies komen te vervallen en we gaan meer vrijwilligers inzetten,” vertelt Thea Bendt, directeur/bestuurder van School’s cool Amsterdam. Om uit een faillissementssituatie te blijven, zijn de vrijwilligersvergoedingen verlaagd en wordt de reorganisatie op zeer korte termijn doorgevoerd. Met deze ingrepen kan de kostprijs voor het mentoraat omlaag, zodat we kunnen blijven concurreren in deze moeilijke omstandigheden. Bendt: “We betreuren ’t ten zeerste dat het zo loopt, maar als we in 2015 nog steeds kinderen willen helpen en dit prachtige project draaiend willen houden, zijn we gedwongen deze maatregel nu in te zetten.”

Over School’s cool

Mentorproject School’s cool is in 1985 in Amsterdam opgericht. Ze helpt leerlingen die willen leren, maar daarvoor niet in ideale omstandigheden leven. Voor 1,5 jaar worden kinderen bij de overgang naar het voortgezet onderwijs gekoppeld aan een goed opgeleide, vrijwillige mentor. Deze mentor bezoekt de pupil wekelijks thuis en helpt met huiswerk. Hiermee legt de leerling een basis voor een geslaagd vervolg van de schoolcarrière. Daarnaast luistert een mentor naar de leerling en inspireert door deze bijvoorbeeld eens mee te nemen naar een museum. Deze aanpak werkt zo goed dat School's cool inmiddels een van de oudste en meest succesvolle mentorprojecten van Nederland is. Jaarlijks hebben naar schatting ruim 300 leerlingen in Amsterdam een steuntje in de rug nodig in de weg naar de middelbare school, een belangrijke stap waarbij een mentor soms onmisbaar blijkt. School’s Cool Nederland wordt in 15 gemeenten uitgevoerd en heeft in 2013 ruim 1500 kinderen geholpen.


Deel: ' School’s cool ingrepen nodig om hulp aan scholieren te garanderen '
Lees ook