Diagnostiek en behandeling autisme en ADHD nu volledig op zijn kop


BILTHOVEN, 20130819 -- Prof. dr. Pieter Duker’s boek: ‘Afscheid van autisme en ADHD; Hoe verschillen tussen mensen psychiatrische ziekten zijn geworden…. En de weg terug.’ is nu verkrijgbaar. Absoluut onmisbaar voor iedere ouder, leerkracht en hulpverlener van een kind met diagnose autisme of ADHD.

[Cover boek 'Afscheid van Autisme en ADHD' van Prof. dr. Pieter Duker] In toenemende mate raken ouders, leerkrachten en hulpverleners verontrust over het gemak waarmee steeds vaker kinderen een diagnose als autisme, Asperger of ADHD toegekend krijgen. Die verontrusting is volkomen terecht.

Het maakt van deze kinderen feitelijk psychiatrische patiënten. En bovendien berust zo’n diagnose vrijwel altijd op drijfzand. Autisme en ADHD zijn geen psychiatrische ziekten, maar bijzondere varianten van prikkelverwerking die ten grondslag liggen aan de problemen in de opvoeding van en het onderwijs aan deze kinderen. Met deze benadering en de praktische uitwerking daarvan is ook voor deze kinderen een omgeving te creëren van waaruit ze zich zonder stigma, met minder gedragsproblemen en vaak zonder medicatie kunnen ontwikkelen.

Het is tijd om afscheid te nemen van autisme en ADHD als ziektebeelden.

Deze koersverandering  vereist een zorgvuldige uitleg, argumentatie en wetenschappelijke onderbouwing. En daar voorziet dit boek in.

'Afscheid van autisme en ADHD' is nu verkrijgbaar  op www.uitgeverij-notitia.nl; ISBN nr: 978-9082073201


Deel: ' Diagnostiek en behandeling autisme en ADHD nu volledig op zijn kop '
Lees ook