Internationale carrires: 'Brain Drain' of 'Brain Gain' voor Nederland


MNCHEN, 20101118 -- Bijna 25% van de Nederlandse professionals verlaat hun thuisland. Tegelijkertijd is Nederland samen met Zwitserland de Europese leider in het aantrekken van talent met 23%.

Emigreren voor betere carrirevooruitzichten: Bijna 20% van de professionals en executives die van baan veranderden in 2008-2009 emigreerden naar het buitenland. Dit getal is beduidend gezien de toegenomen onzekerheid op de arbeidsmarkt omwille van de economische crisis. Dit zijn de resultaten van een internationale studie uitgevoerd door de vooraanstaande carrire service Experteer (www.experteer.nl) in samenwerking met het Britse onderzoeksinstituut OMIS Research, waarbij het migratiepatroon van 20.800 professionals gedurende een jaar anoniem werd gevalueerd.

Emigratietrends in Europa
Duitsland, Itali en Frankrijk waren het meest succesvol in hun gevecht tegen de 'brain drain' met minder dan 10% van executives die emigreerden tijdens de periode van het onderzoek. Nederland had meer te lijden met bijna een vierde van de professionals die hun thuisland verlieten. Maar Nederland kende in deze periode ook bijna 25% professionele immigratie, wat het verlies aan talent uitbalanceerde. Deze immigratie zou een gevolg kunnen zijn van aantrekkelijke CEO salarissen in Nederland. Nederlanders lijken erg open te staan voor relocatie, niet alleen binnen Europa maar ook naar andere delen van de wereld. Nederland is daarnaast nog steeds een geprefereerde locatie voor Nederlandse expats: bijna 25% keert terug naar hun moederland.

Overzicht Nederlandse branches: retail, ICT en consulting aantrekkelijk
In bepaalde bedrijfstakken is er een grotere bereidheid om te verhuizen dan in andere. In Europa werkt 14% van professionals die naar het buitenland trekken in consulting, op de voet gevolgd door 10% in de banksector en financile dienstverlening en de ICT-sector met 9%. Als we naar het nationale niveau kijken, is Nederland de voorkeurslocatie voor professionals in retail (15%), ICT (14%) en consulting (14%).

Middenkader meest bereid tot emigratie
Een evaluatie gebaseerd op carrireniveau toont aan dat professionals op het middle management niveau de grootste bereidheid tonen om de volgende stap in hun carrire in het buitenland te zetten. In Europa is 40% van de expats specialist of project manager en ongeveer 37% werkt op het niveau van departementshoofd of regionaal manager. Op het hoogste niveau is er relatief gezien minder beweging. CEO's zijn goed voor slechts 5% van de emigratie.


* Over de studie: het Britse onderzoeksinstituut OMIS Research analyseerde in opdracht van Experteer anonieme data genomen van 20826 van zijn leden uit 20 landen en confederaties. De analyse bevat data van de jaren 2008 en 2009. Meer informatie over deze studie op aanvraag: pers@experteer.nl


Deel: ' Internationale carrires 'Brain Drain' of 'Brain Gain' voor Nederland '
Lees ook