Nieuwe vleugels voor leerlingen CSG Buitenveldert Amsterdam


AMSTERDAM, 20090513 -- De Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert in Amsterdam ontvangt vandaag de sleutels voor haar gerevitaliseerde schoolgebouw. In twee fases hebben aannemersbedrijf SMT bouw&vastgoed en architectenbureau RAU aan het jonge monument een uitbreiding toegevoegd, zonder afbreuk te doen aan het originele ontwerp van architect Duintjer. Voor een gebouw dat op de gemeentelijke monumentenlijst staat, betekent dit dat in het ontwerp een balans gevonden diende te worden tussen enerzijds behoud van de architectonische stijl en anderzijds vernieuwing voor toekomstige generaties. Er is gekozen voor een subtiele, terughoudende aanpak, waarbij de detaillering van de nieuwbouw en de aansluiting op het bestaande een belangrijke plaats innemen.

Nieuwe vleugels voor leerlingen CSG Buitenveldert AmsterdamDe nieuwbouw bestaat naast twee nieuwe vleugels met leslokalen, muzieklokalen en creatief-lokalen uit sportruimte die tevens als theater dienst kan doen en een mediatheek die, vanuit de straat nauwelijks zichtbaar, op de sportruimte is gebouwd. Om het functioneren van de school zo min mogelijk hinder te laten ondervinden van het tijdelijke gebrek aan lesruimte, is ervoor gekozen het project in twee fases uit te voeren.

De officile opening van het gebouw zal in het najaar van 2009 plaats vinden.

Foto's van het gebouw ( RAU) kunt u downloaden op:
rau.eu/blog/?p=186

Over Rau
RAU bouwt sinds 1992 duurzame gebouwen. Oprichter Thomas Rau is de enige architect op de lijst van de 100 meest invloedrijke Nederlanders op het gebied van duurzaamheid, die onlangs door de Trouw en omroep LLINK is gepubliceerd.

Het gedachtegoed van Oneplanetarchitecture volgend, benadert RAU elk project met blik op een samenspel tussen natuur en cultuur, de behoeftes van de gebruikers van het gebouw en de technische mogelijkheden van dat moment. Maatschappelijke betrokkenheid spreekt zowel uit de opbouw van het portfolio als uit het innoverend karakter van de gebouwde oplossingen.

`State of the art' ziet Thomas Rau slechts als beginpunt. Zo is hij is de bedenker van de eerste energie-opwekkende draaideur ter wereld, die hij samen met Boon Edam heeft ontwikkeld. Het hoofdkantoor van het Wereld Natuur Fonds in Zeist (2006) is energie- en CO2-neutraal. Het wordt verwarmd door de mensen die er werken en biedt onderdak aan dieren zoals vogels en vleermuizen. Met Le Carr de Soie, een kantoor- en wooncomplex in Lyon, gaat Thomas Rau nog een stap verder: dit gebouw voorziet niet alleen volledig in zijn eigen energiebehoefte maar wekt ook meer energie op dan het zelf nodig heeft: een plus-energie gebouw.

Links:
www.csb-amsterdam2.nl/
www.smtbouw.nl/
www.rau.eu
www.opai.eu


Deel: ' Nieuwe vleugels voor leerlingen CSG Buitenveldert Amsterdam '
Lees ook