Salarissen Friesland College in de cloud


De Kwakel, 20130414 -- Friesland College kiest voor de innovatieve eHRM en salarisoplossing HR2day van eMerus HR Solutions. De oplossing ondersteunt Friesland College in haar stap naar een moderne, flexibele en gebruiksvriendelijke bedrijfsvoering voor haar circa 1.000 medewerkers.

Na een Europese aanbesteding heeft Friesland College de opdracht voor het implementeren en leveren van een modern geintegreerde eHRM- en salarisoplossing gegund aan Leeuwendaal Onderwijs, die als hoofdaannemer HR2day van eMerus HR Solutions zal leveren. HR2day ondersteunt Friesland College in haar stap naar een effectievere bedrijfsvoering voor haar medewerkers. Met het verdergaand digitaliseren van de HR-processen geeft Friesland College concrete invulling aan modern werkgeverschap.

HR2day zal worden ingezet voor het (verdergaand) digitaliseren van de personeels- en salarisadministratie en de verzuimadministratie. Tevens biedt HR2day de mogelijkheid de processen rondom medewerkerontwikkeling, werving & selectie en competenties verdergaand te digitaliseren. Ook zullen Employee en Medewerker Self Service (ESS/MSS) worden geintroduceerd.

Beter inspelen op veranderende eisen en wensen 

“Ons huidige HR en salarissysteem ondersteunt de bestaande administratieve processen, maar is gebruiksonvriendelijk en sterk verouderd. Ontwikkelingen in de maatschappij, maar zeker ook bij Friesland College als werkgever vereisen een moderne oplossing die ons in staat stelt mee te bewegen met de ontwikkelingen. Daarom waren wij op zoek naar een moderne geïntegreerde online HRM- en salarisoplossing.” aldus Dietske Bouma, Directeur Onderwijs, Personeel & innovatie van Friesland College. “Met de introductie van HR2day spelen we veel beter in op de veranderende eisen. Door de hoge mate van gebruiksvriendelijkheid en intuitieve schermafhandeling wordt de introductie van ESS/MSS binnen Friesland College mogelijk. Daardoor kunnen we onze medewerkers betrekken bij hun eigen HR-processen en meer toegevoegde waarde bieden.

Andy Verstelle, directeur eMerus HR Solutions: “Net als veel andere onderwijsinstellingen was Friesland College op zoek naar een moderne eHRM- en salarisoplossing. Dat we wederom een Europees Aanbestedingstraject gegund krijgen bevestigt dat we in relatief korte tijd een onderscheidende applicatie en bijbehorende dienstverlening hebben ontwikkeld. Voor Friesland College speelde niet alleen onze reeds beschikbare functionaliteit een belangrijke rol, maar ook de kwaliteit van onze service organisatie. Klant- en service gericht: De HR- en salarisprocessen van morgen zijn met HR2day vandaag al beschikbaar. “

 Over Friesland College

Het Friesland College verzorgt middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in Leeuwarden en Heerenveen en volwasseneneducatie in de gehele provincie Friesland. Ruim 13.000 cursisten volgen jaarlijks een opleiding waarvan 10.000 een middelbare beroepsopleiding en er werken ruim 1000 medewerkers.


Deel: ' Salarissen Friesland College in de cloud '
Lees ook