Lancering Ik Blink – Vernieuwer in het basisonderwijs


BREDA, 20170621 -- LESgeverschap in plaats van WERKgeverschap, dat is de boodschap aan primair onderwijs. Een school moet zich met name richten op haar kerntaak, kwalitatief lesgeven aan kinderen. 'Ik Blink' focust zich op het werkgeverschap, employer branding en ondersteunende HR-diensten.

[logo Ik Blink]

Primair onderwijs loopt vast

Dagelijks worden tientallen klassen naar huis gestuurd omdat er geen juffen of meesters beschikbaar zijn. De opties van schooldirecties raken steeds verder uitgeput. Nog grotere klassen of klassen bij elkaar voegen is slechts een pleister op de wonde en kan maar voor een korte periode. En terwijl flexwerken juist een trend is, stroomt de flexpool langzaam leeg door nieuwe wet- en regelgeving, Asscher’s Wet Werk en Zekerheid (WWZ). De WWZ werkt averechts, en zorgt indirect voor een verslechtering van het onderwijs. Het kind, de leerkracht en de ouders zijn de dupe.

Omgekeerde wereld

Scholen moeten weer gefocust zijn op goed lesgeverschap. Dit in een tijd waarbij werkgeverschap zo cruciaal is, ook voor inval leerkrachten. Scholen hebben geen tijd, dus is werkgeverschap veelal bijzaak geworden en de reden dat we in de huidige problematiek zitten. 'Ik Blink' wil er samen met de scholen weer een hoofdzaak van maken.

Niet alleen de discussie over meer salaris of een te hoge administratieve werkdruk moet de boventoon voeren, maar juist hoe in de toekomst kwalitatief onderwijs verzekerd kan worden. Dit kan alleen door nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven en basisscholen. De school moet weer een aantrekkelijke plek zijn om te werken.

Maak het onderwijs weer aantrekkelijk (voor jong en oud)

De oplossing ligt voor de hand, maar is moeilijk uit te voeren. Maak werken weer leuk, zonder rompslomp en (baan)onzekerheid. Geef goede begeleiding aan nieuwe leerkrachten, maar zorg ook voor afwisseling en synergie tussen nieuwe en bestaande leerkrachten. Dring het verzuim (landelijk gemiddelde 6,4%) terug door een helder beleid, maar ga vooral preventief te werk. Ofwel verbeter, verander en innoveer.

Over Ik Blink

Wij geloven in de kracht van blije kinderen en goed onderwijs. Scholen moeten de tijd hebben om met passie en toewijding het maximale uit onze toekomstige talenten te halen. Ik Blink helpt scholen te excelleren door het samen invullen van uitblinkend werkgeverschap, het beheren van de flexpool en het bieden van HR ondersteuning op gebied van o.a. begeleiding en verzuim. Bovenal geven wij samen met onze opdrachtgevers het onderwijs weer een blij (aan)zicht.Noot voor redacties:

Deel: ' Lancering Ik Blink – Vernieuwer in het basisonderwijs '
Lees ook