Succesvol eerste jaar Vrijwilligersacademie Amsterdam


AMSTERDAM, 20090604 -- De Vrijwilligersacademie Amsterdam is in 2008 maar liefst 765 keer door een (aankomende) vrijwilliger bezocht voor het volgen van een training of bijwonen van een bijeenkomst. Dit is n van de veelbelovende resultaten zoals die te lezen zijn in het jaarbericht 2008

De Vrijwilligersacademie wil d inspirerende ontmoetings-, verbindings- en verdiepingsplek zijn voor vrijwilligers in (informele) zorg en welzijn uit Amsterdam en omgeving. Zo'n 5,6 miljoen mensen in Nederland doen vrijwilligerswerk. Zonder vrijwilligers zou Nederland een heel stuk `armer' worden, onvergelijkbaar veel armer dan door de kredietcrisis, aldus professor Lucas Meijs recentelijk in de Volkskrant. Vrijwilligers leveren namelijk niet alleen relatief goedkope diensten, maar verrijken ook het leven.

Door de komst van de Vrijwilligersacademie is er in Amsterdam nu n centrale plek waar vrijwilligers van de aangesloten organisaties gratis een volwaardig leertraject kunnen volgen, inclusief professionele trainers. Allereerst zijn er de maandelijkse orintatiebijeenkomsten om mensen te inspireren vrijwilligerswerk te gaan doen. De basistrainingen sociale en intensieve ondersteuning zijn speciaal bedoeld om startende vrijwilligers voor te bereiden op hun vrijwilligerswerk. Daarnaast ontwikkelt de academie ook steeds meer vervolgtrainingen die dieper ingaan op de diverse onderwerpen uit de basistraining. En met de themagerichte verdiepingsbijeenkomsten hoopt de academie vrijwilligers ook in de toekomst te blijven boeien voor het vrijwilligerswerk.

De Vrijwilligersacademie Amsterdam is een zelfstandige stichting en werkt op dit moment voor vrijwilligers die actief zijn bij De Regenboog Groep, Vriendendiensten, Markant, Sensoor, Kuria, Schorer en Homeservice. De Vrijwilligersacademie wordt gefinancierd door de Gemeente Amsterdam, Porticus, VSB, Oranjefonds en het RCOAK.


Deel: ' Succesvol eerste jaar Vrijwilligersacademie Amsterdam '
Lees ook