Amersfoorts bedrijf ontwikkelt ‘data-workshop’ voor basisscholen


SummaView Prime brengt structuur in samenwerking met primair onderwijs

AMERSFOORT, 20121120 -- Business-intelligencebedrijf Vi Summa in Amersfoort gaat als een van de eerste Nederlandse bedrijven structureel en professioneel samenwerken met het basisonderwijs. Vanaf deze maand biedt het onder de naam SummaView Prime data-workshops op maat aan voor leerlingen uit groep acht. Basisscholieren komen zo op een speelse, eigentijdse manier in aanraking met business intelligence, wiskunde, presenteren en taal.

Vi Summa werkt al samen met basisschool Bilal in Amersfoort in het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). Scholieren uit groep acht leerden via workshops hoe ze enquêteresultaten konden verwerken in een spreadsheet, om deze vervolgens te analyseren en daarna te presenteren via PowerPoint. Directeur Teade Walma van de basisschool was bijzonder te spreken over het concept. “Een doorslaand succes. De leerlingen zijn meegenomen  in een compleet proces: van nadenken over jezelf en je toekomst, data verzamelen en data verwerken tot vertalen van data naar relevante conclusies en creatief presenteren.” 

Behoefte van beide kanten
Directeur Christiaan Vrieling van Vi Summa stond zelf voor de klas om de workshops te geven en constateert dat in beide organisaties behoefte bestond aan een dergelijke symbiose tussen basisschool en bedrijfsleven. “Maar misschien nog wel belangrijker: het concept sloeg enorm aan bij de leerlingen. We hebben besloten te onderzoeken of we hier een structurele dienst van konden en wilden maken. Het antwoord is positief. Daarom hebben we SummaView Prime opgericht.”

Toegevoegde waarde
Binnen het SummaView Prima-programma vullen de leerlingen eerst een enquête in. De vragen gaan over hoe de leerlingen hun basisschooltijd ervaren en wat hun verwachtingen en wensen zijn ten aanzien van hun toekomst. Via een workshop leren ze daarna hoe ze de enquêteresultaten moeten verwerken en analyseren. Uiteindelijk presenteren de leerlingen de uitkomsten klassikaal.

Dankzij SummaView Prime krijgen ze spelenderwijs inzicht in hoe data betekenis kunnen krijgen door ze te interpreteren en te gebruiken in de praktijk. Maar ook voor de schoolorganisatie kan de workshop veel toegevoegde waarde hebben, legt Vrieling uit. “De schoolorganisatie krijgt dankzij de enquêtes inzicht in de belevingswereld van de leerlingen en hoe zij de school ervaren. Daar kan vanuit het management op worden bijgestuurd. Bovendien dragen basisscholen via SummaView Prime bij aan meer afgewogen studiekeuzes van leerlingen in een later stadium van hun schoolcarrière.”

Interesse in bètavakken stimuleren
Het vakblad BasisschoolManagement van uitgeverij Wolters Kluwer besteedde in de uitgave van oktober/november aandacht aan de samenwerking tussen basisschool Bilal en Vi Summa. In het artikel wordt het belang van samenwerking tussen basisscholen en bedrijfsleven onderstreept. Toch zijn dergelijke samenwerkingen in Nederland nog lang niet volwassen. Vrieling: “Het is om uiteenlopende redenen belangrijk dat we basisscholieren kennis laten maken met bètavakken en technische vakken. Nu zijn vrijwel alle initiatieven rondom het promoten van deze vakken nog gericht op het middelbaar onderwijs en beroepsonderwijs. Wij willen daar nu verandering in brengen met SummaView Prime.”

Geen winstoogmerk
Het SummaView Prime-pakket wordt zonder winstoogmerk aangeboden aan basisscholen in Nederland. Vrieling: “We houden de kosten zo laag mogelijk. Het belangrijkste voor ons is de contacten met het primair onderwijs. We hopen dat schoolorganisaties ons ook weten te vinden als ze expertise nodig hebben op het gebied van business- en data-intelligence. En we nemen natuurlijk ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op deze manier. SummaView Prime is een win-win-product voor alle betrokken partijen.”


Deel: ' Amersfoorts bedrijf ontwikkelt ‘data-workshop’ voor basisscholen '
Lees ook