Media Academie ontwikkelt crossmediaal opleidingstraject voor de AVRO


Media Academie biedt content crossmediaal aan via onder andere trainingen, workshops, online leeromgeving en social media.

Hilversum, 20110126 -- Media Academie, ht opleidingsinstituut voor radio, televisie en crossmedia, is door de publieke omroeporganisatie AVRO gevraagd een opleidingstraject te verzorgen voor alle AVRO-medewerkers, in crossmediaal denken en werken. Vandaag maakten AVRO en Media Academie dit gezamenlijk bekend. Het opleidingstraject start in februari en heeft een doorlooptijd van ruim twee maanden.

"Het trainingsprogramma ondersteunt de plannen van de AVRO om tijdig in te spelen op de veranderingen in het medialandschap en op de komende bezuinigingen in het omroepbestel. De AVRO heeft een lange traditie met een aantal hele succesvolle crossmediale projecten zoals `Wie Is de Mol', `Junior Songfestival' en `Op zoek naar'. We willen nu dat deze manier van denken en werken tot in de haarvaten van de organisatie doordringt en dat iedereen als vanzelfsprekend op deze wijze denkt en werkt", aldus directeur Willemijn Maas. "Het gedrag van consumenten is drastisch aan het veranderen. Om het publiek en onze leden te bereiken en aan ons te binden, is het van belang dat we nog beter weten hoe we de kansen die nieuwe media geven, kunnen benutten. Door crossmediaal te denken en werken kunnen we cht de dialoog met ons publiek aangaan."


Online leeromgeving in crossmediale opzet
De Media Academie beschikt over de nodige expertise en schaalgrootte om zo'n omvangrijk trainingsprogramma uit te kunnen rollen. In de crossmediale opzet van het traject is ervoor gekozen om naast het klassikaal trainen tevens een online leeromgeving in te richten. Hierop krijgen de medewerkers content aangeboden in de vorm van nieuwsbrieven, blogposts en social media. Op deze wijze wordt het plezier in leren en de ontwikkeling van medewerkers gestimuleerd, en tegelijkertijd leerdoelen en -resultaten gewaarborgd.


"Voor het slagen van de opleiding dient het traject aan een aantal voorwaarden te voldoen," licht Vicky Kuyk, directeur van de Media Academie, toe." Allereerst is een crossmediale opzet van de training van belang om de gewenste leerdoelen te bereiken: crossmediaal leren denken en werken. Maar nog belangrijker is dat de AVRO-leiding betrokken wordt bij het ontwikkelen van de medewerkers waarmee de nieuw verworven kennis van invloed zal zijn op het denken en werken van de totale organisatie. Door AVRO-programma's en -concepten te kiezen voor de praktijkopdracht, brengen we de training dichtbij de dagelijkse werkpraktijk."


Innovatief in trainen
Sinds de overname door Twice in 2009, hanteert de Media Academie innovatie en crossmediaal denken als uitgangspunten in vrijwel al haar trainingen. Zo werkt zij nauw samen met mediabedrijven en organisaties als The Crowds om aansluiting te houden op actuele vragen uit medialand. Het effectief leren inzetten van verschillende platforms vanuit een centraal idee is voor de media-opleider inmiddels `dagelijkse kost' geworden.


Over Media Academie
Als ht opleidingsinstituut voor radio, televisie en crossmedia, ontwikkelt de Media Academie professionals en jong talent in de mediabranche om hen in staat te stellen het vak beter uit te oefenen, aansluiting te houden bij nieuwe ontwikkelingen en hun professionele horizon te verbreden.


Het portfolio omvat trainingen en opleidingen in de volle breedte van het mediawerkveld gekoppeld aan de dagelijkse praktijk van creatie, regie, productie, camera, montage, presentatie tot en met journalistiek en leidinggeven. Aangevuld met trainingen, seminars en workshops over nieuwe ontwikkelingen in het crossmedia vakgebied. Voor meer informatie over de Media Academie: www.media-academie.nl


Sinds 2009 maken Media Academie en Mediastages onderdeel uit van Twice, partner in opleiding en ontwikkeling voor de top-500 van bedrijven in Nederland. Het Twice hoofdkantoor is gevestigd in Driebergen met nevenvestigingen in Amsterdam, Den Bosch, Eindhoven, Hilversum en Zoetermeer. Voor meer informatie over Twice: www.twice.nl.


Deel: ' Media Academie ontwikkelt crossmediaal opleidingstraject voor de AVRO '
Lees ook