Boekjes 'Elkaar Begrijpen' helpen bij communicatie in zorg


Praktische boekjes als hulpmiddel voor interculturele communicatie

WOERDEN, 20080124 -- Elkaar begrijpen helpt zijn vijf handzame communicatieboekjes in het Arabisch, Chinees, Hindoestaans (Surinaams), Spaans en Turks ter ondersteuning van de communicatie tussen hulpverleners en allochtone clinten in verpleeghuizen, woonzorgcentra en thuiszorg. De boekjes bestaan uit woordenlijsten en pictogrammen van begrippen en situaties die belangrijk zijn in de zorg rondom anderstaligen.

Voor een goede communicatie in de zorg is het niet alleen noodzakelijk dat we elkaar verstaan, maar is het ook essentieel dat we elkaar begrijpen. Pas dan kan er sprake zijn van een goede kwaliteit van zorg en dienstverlening. In de dagelijkse zorg zijn veel contactmomenten waar niet altijd een tolk aanwezig is of kan zijn. Ter ondersteuning van de `gewone' alledaagse communicatie in het verpleeghuis, woonzorgcentrum en/of thuiszorg zijn de communicatieboekjes 'Elkaar begrijpen helpt' ontwikkeld.

Praktisch handvat
De communicatieboekjes bieden de hulpverlener en clint een praktisch handvat voor interculturele communicatie en kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het contact (en dus de zorg) met allochtone ouderen die niet of nauwelijks Nederlands spreken. Ook voor activiteitenbegeleiders en vrijwilligers kan het materiaal een nuttige handreiking bieden.
In de boekjes is een selectie gemaakt van de meest voorkomende woorden en eenvoudige zinnetjes die gebruikt worden bij de verzorging in verschillende situaties. De situaties zijn zowel in het Nederlands als in de vreemde taal benoemd. Van de vreemde taal is fonetisch aangegeven hoe deze moet worden uitgesproken.

Project `Elkaar begrijpen helpt beter'
De boekjes zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen hulpverleners en anderstalige clinten. Enkele jaren geleden nam het intercultureel verpleeghuis De Schilderhoek in Den Haag het initiatief om - met vereende krachten van alle Hindoestanen in De Schilderhoek - een Hindoestaanse (Surinaamse) woordenlijst samen te stellen. Later werd door de Schildershoek bij het project `Zorgvraag van Chinese ouderen' een woordenlijst met pictogrammen samengesteld in samenwerking met twee instellingen voor ouderenzorg van Meavita in Den Haag, Thuiszorg en woonzorgcentrum Om en Bij. Dit boekje vormde de basis voor de communicatieboekjes in het Turks, Spaans en Arabisch.

De Schilderhoek kreeg begin 2006 subsidie van ZonMw om in samenwerking met het NIGZ, Om en Bij en de thuiszorg te werken aan een herziening van de communicatieboekjes zoals die in De Schildershoek zijn ontwikkeld. Om ervoor te zorgen dat het eindproduct voldoet aan de wensen van gebruikers, is het materiaal in de praktijk uitgebreid getest en aangepast.

Bestellen
De boekjes hebben een handzaam A5-formaat en omvatten per boekje ongeveer 48 pagina's. Ze kosten 4,- per boekje; ( 16,- voor de vijf boekjes samen). Bij bestellingen van 25 stuks en meer per boekje geldt een kwantumkorting.
Bestellen? www.nigz.nl/winkel of telefoon: (0348) 43 76 06.


Deel: ' Boekjes 'Elkaar Begrijpen' helpen bij communicatie in zorg '
Lees ook