Scholen pakken kindermishandeling aan


Driebergen, 20140206 -- Augeo gaat ook dit jaar scholen in het primair en speciaal onderwijs ondersteunen bij de aanpak van kindermishandeling. ‘Als onderwijsprofessional kun je zoveel betekenen; je kunt echt het verschil maken in het leven van je leerling,’ zegt Mariëlle Dekker, directeur van Augeo. ‘We willen dan ook alle leraren van Nederland ondersteunen in hun belangrijke rol en hen de kans geven meer te leren over het herkennen van signalen en wat je vervolgens kunt doen.’

Met deze nieuwe campagne geeft Augeo een vervolg aan zijn succesvolle actie van vorig jaar rondom de invoering van de Wet Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Duizenden onderwijsprofessionals besloten zich bij te scholen in de aanpak van kindermishandeling.

Mariëlle Dekker: ‘Mishandelde kinderen geven op latere leeftijd vaak aan dat ze wel met hun leerkracht hadden willen praten, maar dat ze dat ook moeilijk vonden. Het helpt als een leerkracht weet welke signalen kinderen kunnen afgeven als ze mishandeld worden. Vaak wordt bij mishandeling nog gedacht aan ‘blauwe plekken’ en realiseren onderwijsprofessionals zich nog niet dat bijvoorbeeld verwaarlozing vaker voorkomt dan fysieke mishandeling.’ Elk jaar zijn in Nederland ruim 118.000 kinderen slachtoffer van mishandeling, misbruik of verwaarlozing; gemiddeld één kind in elke schoolklas.

Signalen van kindermishandeling leren herkennen

Augeo biedt, via zijn e-academy The Next Page, leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders speciale, op maat ontwikkelde e-learning aan. Onderwijsprofessionals leren signalen van mishandeling bij kinderen te herkennen en te werken volgens een Meldcode.

Daarnaast brengt de stichting onderwijsedities uit van online Tijdschrift Kindermishandeling (TKM, www.tkmnieuws.nl) en ontvangen onderwijsprofessionals regelmatig cursusupdates. Zo krijgt de aanpak van kindermishandeling en het werken volgens een meldcode, continue aandacht binnen een school. Ook lanceerde Augeo een speciale site waar onderwijsprofessionals meer informatie vinden over kindermishandeling en de Meldcode: www.onderwijsenkindermishandeling.nl.

Effect: eerder ingrijpen bij zorgen om een kind

De onderwijsprofessionals volgen de e-learning die bij hun functie past. Mariëlle Dekker: ‘Met onze e-learning leren de leraren alles wat ze moeten weten over het signaleren van en het omgaan met kindermishandeling. Ook is er veel aandacht voor hoe je met ouders in gesprek gaat als je je zorgen maakt over een kind. Leerkrachten die recent scholing hebben gevolgd in het herkennen van kindermishandeling en het werken volgens een meldcode, ondernemen sneller en vaker de goede acties als zij zich zorgen maken over een kind. Ook communiceren zij beter met ouders en kinderen over opvoedzorgen.”

Samenwerking met onderwijsorganisaties

Augeo werkt voor de ontwikkeling van zijn e-learning nauw samen met professionals en organisaties uit het veld zelf, zoals het Landelijk Expertise Centrum (LEC), de Landelijke Beroepsorganisatie Begeleiders in het onderwijs (LBBO) en Weer naar School. Ook kennisinstituten zoals Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) zijn nauw betrokken, net als het Ministerie van VWS.


Deel: ' Scholen pakken kindermishandeling aan '
Lees ook