Gezondheid van kinderen blijft aandachtspunt


Ga voor gezond!-test onder 19.000 kinderen

WOERDEN, 20080711 -- Er is veel gezondheidswinst te behalen door aandacht voor gezond gedrag bij kinderen. En op de zes kinderen heeft overgewicht en 45% snoept meerdere keren op een dag. En op de vijf kinderen eet zelfs 5 of meer keer per dag een tussendoortje. 35% van de kinderen geeft aan wel eens gepest te worden. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de Ga voor gezond!-test die door bijna 19.000 kinderen tussen 4 en 12 jaar is ingevuld. De test is onderdeel van de nationale scholenactie Ga voor gezond! waaraan 1278 basisscholen het afgelopen schooljaar hebben meegedaan.

De resultaten laten zien hoe belangrijk het is om aandacht te besteden aan gezondheid en veiligheid op de basisschool. Kinderen op de basisschool leren vaardigheden en ontwikkelen gedrag dat op latere leeftijd moeilijk meer is te veranderen. Scholen kunnen dus invloed hebben op het gezondheids- en veiligheidsgedrag van hun leerlingen. Dat is meer naarmate behalve educatieve programma's op school, ook afspraken en regels over voeding, bewegen, sociale omgang, veiligheid, hygine enzovoorts op school worden gemaakt, en dat de ouders actief betrokken worden. Ga voor gezond! speelt hierop in en maakt duidelijk dat met elkaar werken aan gezondheid en veiligheid nuttig, maar vooral ook heel leuk is.

Kinderen met overgewicht
Uit de resultaten van de Ga voor gezond!-test blijkt dat ongeveer vijf tot tien procent van de kinderen niet elke dag ontbijt. Slechts de helft van de kinderen van groep 1 tot en met 3 eet iedere dag fruit of groente. Van de kinderen uit groep 4 tot en met 8 voldoet nog geen kwart van hen aan de fruitnorm en minder dan n op de vijf voldoet aan de groentenorm. Zorgwekkend is dat n op de zes kinderen overgewicht heeft. 45% geeft aan meerdere keren op een dag te snoepen n op de vijf kinderen eet zelfs 5 of meer keer per dag een tussendoortje.

Bewegen
Tweederde van de kinderen sport tenminste twee keer per week. Ongeveer 40% speelt elke dag buiten. Dat kan dus beter. Wat ook beter kan, is dat een kwart van de kinderen in de laagste klassen met de auto of busje naar school wordt gebracht. In de hogere klassen komen kinderen vaker lopend of fietsend naar school. 70% van de leerkrachten geeft aan dat de school stimuleert dat de kinderen lopend of op de fiets naar school komen.

Televisie en computer
Opvallend is dat van de laagste groepen (1-3) ongeveer n op de zes kinderen meer dan twee uur per dag televisie kijkt. Vanaf groep 4 blijkt ook dat bijna 15% van de kinderen thuis meer dan twee uur per dag computert. En dat laatste heeft gevolgen: 40% van de kinderen geeft aan wel eens last te hebben van een zere of vermoeide arm.

Pesten blijft een probleem
Omdat pesten kan leiden tot psychische problemen op latere leeftijd is het zorgwekkend dat een derde van de kinderen zegt te worden gepest. Zelf pesten doet 15% van de kinderen uit groep 1 tot en met 3 en n op de vijf kinderen van groep 4 tot en met 8.

Lawaai van buiten
Meer dan de helft van de kinderen klaagt over het klimaat in en om school, zo geeft 60% van de kinderen aan dat ze last hebben van lawaai van buiten. Het merendeel van de kinderen vindt dat er voldoende frisse lucht is op school. Wel zegt bijna de helft van de leerlingen dat de toiletten op school vies zijn.

Over Ga voor gezond!
De Ga voor gezond!-test is ingevuld door 18.862 kinderen uit groep 1 tot en met 8. De test maakt deel uit van Ga voor gezond!, de nationale scholenactie voor het basisonderwijs. In september start de derde editie van Ga voor gezond!. Scholen kunnen zich opgeven via www.gavoorgezond.nl.

De nationale scholenactie Ga voor gezond! is een initiatief van het nationaal gezondheidsinstituut NIGZ en is tot stand gekomen in samenwerking met Astma Fonds, Campina, Jetix, Knorr, Maag Lever Darm Stichting, Nationale Hoorstichting, Oral-B, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Univ Verzekeringen, Yakult en de ministeries van LNV, VROM en VWS.

Het Ga voor gezond!-concept is ontwikkeld in samenwerking met Ideel+ en ThiemeMeulenhoff.


Deel: ' Gezondheid van kinderen blijft aandachtspunt '
Lees ook