Huldiging winnende basisscholen Ga voor gezond


Persuitnodiging

VUREN, 20080523 -- Op maandag 2 juni 2008 ontvangen de winnende basisscholen van de nationale scholenactie Ga voor gezond! tijdens een spetterende bijeenkomst met Sita, boegbeeld van Ga voor gezond!, de hoofdprijzen. Deze worden uitgereikt door Paul Rosenmller, voorzitter van de stuurgroep van het Convenant overgewicht en Hans Hoogeveen, directeur-generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Ga voor gezond! heeft als doel gezond gedrag van kinderen via de basisschool te stimuleren. Het laat zien aan kinderen, ouders en leerkrachten dat het leuk is om met gezondheid bezig te zijn. Ga voor gezond! is een jaarlijks terugkerende actie en richt zich op vijf hoofdthema's: voeding, bewegen, lichamelijke gezondheid, sociale omgeving en gezond en veilig schoolklimaat.

Zo'n 1250 basisscholen hebben afgelopen jaar deelgenomen aan deze tweede editie van Ga voor gezond!. Zij hebben op het gebied van gezondheid en veiligheid allerlei activiteiten georganiseerd en uitgevoerd en lessen gevolgd.

De meest actieve scholen maken kans op de volgende hoofdprijzen: de aanleg van een eigen moestuin, een (mobiele) keuken en een speeltoestel voor het schoolplein of gymlokaal. Ook krijgt de school die tijdens de Ga voor gezond!-Tour de meeste punten wist te verdienen, de Tourbokaal uitgereikt. Verschillende scholen die op een leuke en originele manier met Ga voor gezond! bezig zijn geweest, hebben Sita met de Tourkaravaan op bezoek gehad.

Graag nodigen wij u uit voor de prijsuitreiking. U bent van harte welkom op:

Maandag 2 juni, van 13.30 tot 14.30 uur
op basisschool Het Kompas in Vuren
(Esdoornlaan 4, 4214 DA Vuren)


Deel: ' Huldiging winnende basisscholen Ga voor gezond '
Lees ook