Nieuwe alfabetiseringsmethode adolescenten en volwassenen


AMERSFOORT, 20120327 -- Laaggeletterdheid komt in Nederland veel voor: ongeveer 1,5 miljoen mensen in de leeftijd van 16 tot 65 jaar hebben problemen met lezen en schrijven. Daarvan zijn ongeveer 250.000 mensen analfabeet. Speciaal voor deze doelgroep geeft Uitgeverij Deviant de nieuwe alfabetiseringsmethode uit: abc. Met deze uitgave wil Uitgeverij Deviant een bijdrage leveren aan de strijd tegen laaggeletterdheid en analfabetisme in Nederland.

Aan de officiële lancering van de methode abc werken naast het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) ook de stadsomroepster van Dordrecht en taalambassadeur Koos Vervoort mee. De auteur van de methode, Kitty Broek, verzorgt een toelichting op de methodiek die ten grondslag ligt aan de methode.

Voor adolescenten en volwassenen

De methode abc is geënt op de grote behoefte aan een passende en uitnodigende alfabetiseringsmethode voor adolescenten en volwassenen die uitgaat van behapbare stappen en het opdoen van succeservaringen. Beide uitgangspunten staan in abc centraal. Dat betekent dat de cursist helemaal vanaf ‘nul’ kan beginnen in het leerwerkboek.

De methode is tot stand gekomen op basis van jarenlange onderwijservaring in zowel het regulier als het speciaal onderwijs. De methode is basaal, eenvoudig en toegankelijk voor de gebruikers ervan.

Passende en uitnodigende methode

De alfabetiseringsmethode abc voldoet aan een aantal bijzondere kenmerken. De methode is dyslexieproof en voldoet aan de checklist dyslexie van de Stichting Dedicon. Daarnaast heeft de Stichting Schriftontwikkeling het Cursief Blokschrift ter beschikking gesteld in het kader van handschriftdidactische leerdoelen. Naast taal staat ook gecijferdheid in deze nieuwe methode centraal.

Zonder winstoogmerk

Uitgeverij Deviant geeft de methode abc zonder winstoogmerk uit en schenkt de opbrengst van de verkoop van de methode aan SOS Kinderdorpen, een kinderhulporganisatie die sterkt gelooft in de kracht van onderwijs.

ISBN: 9789490998387


Deel: ' Nieuwe alfabetiseringsmethode adolescenten en volwassenen '
Lees ook